Tavidlová podložka pro svařování podélných svarů na lubech

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Tavidlová podložka pro svařování podélných svarů na lubech zadávané zadavatelem Chart Ferox, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Chart Ferox, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Tavidlová podložka pro svařování podélných svarů na lubech

Předmět veřejné zakázky

Tavidlová podložka je navržena jako ergonomické pracoviště pro podváření a nakrytí podélného svaru jednotlivých lubů (ocel. plášťů) kryogenních nádob. Kompletní zařízení se sestává z rámové konstrukce, stolu s tavidlem a hlavních hnacích válců/rolen.

Poznámka

Zakázka byla rozhodnutím výběrové komise zrušena. Komise rozhodla o vyhlášení nové veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-006307

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

AFE A17/34

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42662200-6

Místo plnění veřejné zakázky

Chart Ferox, a.s., Ústecká 30, 405 30 Děčín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 450 000,- bez DPH (1 754 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

19. 4. 2017, 24:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Chart Ferox, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zdeněk Sucharda

Kontaktní e-mail: zdenek.sucharda@chartindustries.com

Kontaktní telefon: +420 412507220

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Tavidlová podložka pro svařování podélných svarů na lubech.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap