Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří zadávané zadavatelem Charita Ostrava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Ostrava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem stavby je realizace projektu Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří.
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou SPAN s. r. o., sídlo: Ostrava - Zábřeh, Horymírova 2972/30, PSČ 700 30, identifikační číslo: 471 53 521.
Předmětem stavby je půdní vestavba bloku 1 a části spojovacího bloku. Navržené stavební úpravy zahrnují především úpravy uvnitř stavby s minimálním zásahem do nosných konstrukcí stropů (výtah) a s úpravou konstrukce krovu (vikýře). Součástí stavby jsou i úpravy přilehlé zahrady.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

486951

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211200-1, 45212413-4, 45215220-5

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 800 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

9 594 000,49 bez DPH (11 136 842,09 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

10 389 252,52 bez DPH (12 051 381,92 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

20. 6. 2014, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774 883 284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Stavos Stavba a.s. (44739494) Dodavatel 11 136 842,09 Kč vč. DPH
9 594 000,49 Kč bez DPH
ZOWADA s.r.o. (26849631) Uchazeč 12 753 663,- Kč vč. DPH
10 540 217,- Kč bez DPH
CONE-STAVITELSTVÍ a.s. (25357603) Uchazeč 11 942 228,- Kč vč. DPH
10 319 636,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
INSTOP servis CZ s.r.o. (26792028)
C.T.S.E. Servis, s.r.o. (25833553)
COND KLIMA s.r.o. (27828891)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap