Technický dozor investora a koordinátor BOZP

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technický dozor investora a koordinátor BOZP zadávané zadavatelem Charita Ostrava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Ostrava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technický dozor investora a koordinátor BOZP

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výkon občasného technického dozoru stavebníka při realizaci stavebních prací týkajících se Charitního domu sv. Václava a Charitního domu sv. Alžběty. Součástí výkonu technického dozoru stavebníka je i poskytování služeb koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006“) (tuto část, tj. výkon činnosti koordinátora BOZP je možno plnit subdodavatelsky). Zadavatel požaduje přítomnost technického dozoru na místě stavby v rozsahu min. 2 x týdně po dobu 3 hodiny/1 návštěva, a to na každé stavbě.

Poznámka

Spolufinancováno Program švýcarsko-české spolupráce

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

03

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71000000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

240 000,- bez DPH (290 400,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 6. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

8. 7. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774 883 284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technický dozor investora a koordinátor BOZP .

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 23. 6. 2013 Zobrazit
Příloha 1 ZD 23. 6. 2013 Zobrazit
Příloha 1 b ZD 23. 6. 2013 Zobrazit
Příloha 2 ZD 23. 6. 2013 Zobrazit
Příloha 3 ZD 23. 6. 2013 Zobrazit
Příloha 4 ZD 23. 6. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace 27. 6. 2013 Zobrazit
Mandátní smlouva 20. 9. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap