Strategické dokumenty Českosaského Švýcarska

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Strategické dokumenty Českosaského Švýcarska zadávané zadavatelem České Švýcarsko o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

České Švýcarsko o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Strategické dokumenty Českosaského Švýcarska

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření strategických výstupů, jejichž cílem je zvýšení hodnoty brandu Českosaské Švýcarsko a tím počtu návštěvníků Českého Švýcarska. Předmět plnění je rozdělen do 3 na sebe navazujících a vzájemně propojených výstupů, které jsou podrobně vymezeny v příloze č. 2 zadávacích podmínek (dále jen „ZP“):
- I. Společný marketingový plán/strategie pro udržitelný CR přeshraniční destinace Českosaského Švýcarska na léta 2017-2020
- II. Marketingové kvalitativní šetření 2017 a 2019
- III. Strategie/koncepce Dráhy národního parku
Zpracování všech výše uvedených výstupů bude dodáno ve dvou tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém na CD nebo flash-disku, a to vždy v české i v německé verzi zvlášť.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

CC/ZMR/ČŠ2/17

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79300000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo zadavatele: Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

42547 EUR bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

38000 EUR bez DPH (45980 EUR s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Compet Consult s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petra Šulcová

Kontaktní e-mail: petra.sulcova@competconsult.cz

Kontaktní telefon: +420 776 866 656

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Strategické dokumenty Českosaského Švýcarska.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
SMLOUVA 3. 4. 2017 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č.1 1. 3. 2018 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č.2 30. 5. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Strategické dokumenty Českosaského Švýcarska zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (60279524) Dodavatel 45980 EUR Kč vč. DPH
38000 EUR Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Strategické dokumenty Českosaského Švýcarska zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Pavel Choutka - MACH design (65609298)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap