Výběr dodavatele na poskytování právního informačního systému

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr dodavatele na poskytování právního informačního systému zadávané zadavatelem Česká republika - Státní úřad inspekce práce. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Státní úřad inspekce práce

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr dodavatele na poskytování právního informačního systému

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajistit pro zadavatele poskytování komplexních a aktuálních právních a dalších souvisejících informací (např. rozhodnutí soudu, komentáře), a to v rámci síťové instalace či instalací Právního informačního systému (dále též jen „PIS“).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000030

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

237609

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

48000000-8 balíky programů a informační systémy

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění jsou sídlo zadavatele a jeho pracoviště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

19. 12. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RTS a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pan Jan Vrbka

Kontaktní e-mail: j.vrbka@rts.cz

Kontaktní telefon: +420 545 120 243

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr dodavatele na poskytování právního informačního systému .

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výběr dodavatele na poskytování právního informačního systému zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ATLAS consulting s.r.o. (46578706) Dodavatel 208 120,- Kč vč. DPH
172 000,- Kč bez DPH
Atlas software a.s. (25898795) Uchazeč 372 680,- Kč vč. DPH
308 000,- Kč bez DPH
Wolter Kluwer ČR, a.s. (63077639) Uchazeč 726 000,- Kč vč. DPH
600 000,- Kč bez DPH
IURA EDITION spol. s r.o. (31348262) Uchazeč 240 000,- Kč vč. DPH
200 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Výběr dodavatele na poskytování právního informačního systému zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2014 ATLAS consulting s.r.o. (46578706) 115 370,-
95 347,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap