Výběr dodavatele kancelářských potřeb

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr dodavatele kancelářských potřeb zadávané zadavatelem Česká republika - Státní úřad inspekce práce. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Státní úřad inspekce práce

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr dodavatele kancelářských potřeb

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro Státní úřad inspekce práce (dále jen SÚIP) a projekt „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“, reg.č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013 spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky (dále jen projekt), do jednotlivých středisek zadavatele (dále jen „místo určení“) na základě uzavření „Rámcové smlouvy s jedním uchazečem“.

Poznámka

Zakázka je soutěžena prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET,systémové číslo VZ: T004/13V/00041123

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000033

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30190000-7, 30192000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele a dalších 29 pracovišť zadavatele, které jsou specifikovány v příloze č. 5 Zadávací dokumentace - Seznam míst plnění zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 255 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 11. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 11. 2013

Lhůta pro podání nabídek

5. 12. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CGB - Consult, s.r.o., Prvního pluku 143/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Chalupa, CSc.

Kontaktní e-mail: info@cgb.cz

Kontaktní telefon: +420 222 314 592

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr dodavatele kancelářských potřeb.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace vč. příloh 18. 11. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap