Servis informačního systému REUIP

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Servis informačního systému REUIP zadávané zadavatelem Česká republika - Státní úřad inspekce práce. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Státní úřad inspekce práce

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Servis informačního systému REUIP

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zjištění technické podpory informačního systému REUIP.

Poznámka

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 99 zákona vyhradil opční právo ve veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem „Implementátor technického řešení projektu“ ve výši 30 % ceny původní veřejné zakázky bez DPH, tj. 9 219 000 Kč bez DPH. Toto opční právo může být uplatněno opakovaně, maximálně však do výše jeho původní ceny.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

48810000-9; 72222200-0

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) - Opava a oblastní inspektoráty práce.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

914 000,- bez DPH (1 105 940,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

914 000,- bez DPH (1 105 940,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

19. 11. 2014, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CGB - Consult, s.r.o., Prvního pluku 143/12a, 186 00 praha 8 - Karlín

Kontaktní e-mail: info@cgb.cz

Kontaktní telefon: +420 222 314 592

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Servis informačního systému REUIP.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva zadavatele 22. 12. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. PAS-2011-Z122 22. 12. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Servis informačního systému REUIP zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AutoCont CZ a.s. (47676795) Dodavatel 1 105 940,- Kč vč. DPH
914 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Servis informačního systému REUIP zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2014 AutoCont CZ a.s. (47676795) 275 880,-
228 000,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap