Propagační předměty a tiskařské práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Propagační předměty a tiskařské práce zadávané zadavatelem Česká republika - Státní úřad inspekce práce. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Státní úřad inspekce práce

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Propagační předměty a tiskařské práce

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka (dále také „VZ“) je rozdělena na 2 části.
Část 1 – Tiskařské práce (dále jen „Část 1“)
Část 2 – Propagační předměty (dále jen „Část 2“).

Z dodavatelského hlediska jsou všechny části VZ řešeny nezávisle a uchazeč o VZ (dále jen „uchazeč“ nebo „dodavatel“) se proto může zúčastnit zadávacího řízení v celkovém rozsahu nebo v rozsahu libovolného počtu částí VZ. Pro každou část VZ bude vybrán 1 dodavatel, se kterým zadavatel uzavře rámcovou smlouvu. Na základě této rámcové smlouvy budou uzavírány jednotlivé dílčí objednávky - výzvy k poskytnutí plnění. Jednotlivé zakázky budou realizovány v období let 2012 – 2013 na základě dílčích objednávek nepravidelně, vždy na základě potřeb zadavatele, přičemž na každé objednávce bude uvedena informace, že je v souladu s rámcovou smlouvou. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000020

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

212679

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

RS331M6/2012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79810000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 800 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

903 984,- bez DPH (1 084 780,80 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 3. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 3. 2012

Lhůta pro podání nabídek

27. 4. 2012, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CPS consulting, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Machalová

Kontaktní e-mail: k.machalova@cpsconsulting.cz

Kontaktní telefon: +420 585754857

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Propagační předměty a tiskařské práce.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Propagační předměty a tiskařské práce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MORAVAPRESS s.r.o. (25880764) Dodavatel 564 834,- Kč vč. DPH
470 695,- Kč bez DPH
SPEED PRESS Plus a.s. (25765647) Dodavatel 519 946,80 Kč vč. DPH
433 289,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap