OIP Ostrava - rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce OIP Ostrava - rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku zadávané zadavatelem Česká republika - Státní úřad inspekce práce. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Státní úřad inspekce práce

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

OIP Ostrava - rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu ve vlastnictví státu v ul. Na Šibeníku č.p. 1179/5 v Olomouci s právem hospodaření Státního úřadu inspekce práce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000009

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

485014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Budova Státního úřadu inspekce práce, ul. Na Šibeníku č.p. 1179/5 v Olomouci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

24 000 000,- bez DPH (29 040 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

16 855 012,- bez DPH (20 394 565,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 5. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek

3. 6. 2014, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RTS a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Roman Hlaváč

Kontaktní e-mail: roman.hlavac@rts.cz

Kontaktní telefon: +420 545 120 289

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce OIP Ostrava - rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění veřejné zakázky 6. 5. 2014 Zobrazit
Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 6. 5. 2014 Zobrazit
Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele 6. 5. 2014 Zobrazit
Svazek 3 - příloha Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 6. 5. 2014 Zobrazit
Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo 6. 5. 2014 Zobrazit
Svazek 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 6. 5. 2014 Zobrazit
TZ - D 131 6. 5. 2014 Zobrazit
TZ - D.1.4.a - Zdravotně technické instalace 6. 5. 2014 Zobrazit
TZ - D.1.4.e 6. 5. 2014 Zobrazit
TZ - D14b 101 6. 5. 2014 Zobrazit
TZ - D14c 101 6. 5. 2014 Zobrazit
TZ - D1101 6. 5. 2014 Zobrazit
TZ - Elektroinstalace obj. A 6. 5. 2014 Zobrazit
Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků dle § 68 odstavec 3 zákona 6. 5. 2014 Zobrazit
Soupis D 14c 206 6. 5. 2014 Zobrazit
Soupis elektro 6. 5. 2014 Zobrazit
Soupis SO 01 6. 5. 2014 Zobrazit
Soupis ZT 6. 5. 2014 Zobrazit
Soupis D.1.4.e 6. 5. 2014 Zobrazit
Soupis D14b 207 6. 5. 2014 Zobrazit
Soupis D14c 205 6. 5. 2014 Zobrazit
A Průvodní zpráva 6. 5. 2014 Zobrazit
B Sohrnná technická zpráva 6. 5. 2014 Zobrazit
Formulář - Krycí list nabídky 6. 5. 2014 Zobrazit
Formulář pro uvedení referenčních staveb 6. 5. 2014 Zobrazit
Odůvodnění obchodních podmínek 6. 5. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám 23. 5. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám 26. 5. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám 28. 5. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo 30. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 30. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo - část č. 1 30. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo - část č. 2 30. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 30. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 30. 9. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení 2. 10. 2014 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny 12. 2. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky OIP Ostrava - rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
RENOVA OPAVA s.r.o. (44738773) Dodavatel 20 394 565,- Kč vč. DPH
16 855 012,- Kč bez DPH
Daka Stav, s.r.o. (26244161) Uchazeč 18 724 390,64 Kč vč. DPH
15 474 703,01 Kč bez DPH
EUROGEMA CZ  a.s. (26801001) Uchazeč 21 815 200,51 Kč vč. DPH
18 029 091,33 Kč bez DPH
Hroší stavby Morava a.s. (28597460) Uchazeč 22 744 562,96 Kč vč. DPH
18 797 159,47 Kč bez DPH
MEKOS GROUP a.s. (26821834) Uchazeč 24 166 187,- Kč vč. DPH
19 972 055,- Kč bez DPH
Ing. Vít Lesák (12696838) Uchazeč 19 148 485,- Kč vč. DPH
15 825 194,- Kč bez DPH
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. (45195706) Uchazeč 22 969 855,66 Kč vč. DPH
18 983 351,79 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky OIP Ostrava - rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2014 RENOVA OPAVA s.r.o. (44738773) 1 262 835,-
1 043 665,35
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap