Nákup tonerů, cartridgí a příslušenství k tiskárnám

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup tonerů, cartridgí a příslušenství k tiskárnám zadávané zadavatelem Česká republika - Státní úřad inspekce práce. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Státní úřad inspekce práce

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup tonerů, cartridgí a příslušenství k tiskárnám

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky pro Státní úřad inspekce práce (dále jen SÚIP) a projekt „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“, reg.č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013 spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky (dále jen projekt), na základě uzavření „Rámcové smlouvy s jedním uchazečem“je dodávka originálních i alternativních tonerů a cartridgí a příslušenství k tiskárnám. Součástí jednotlivých dodávek bude i odvoz použitých tonerů a cartridgí, popř. vyměněných příslušenství k tiskárnám (dále jen zboží) z jednotlivých středisek zadavatele (dále jen „místo určení“).

Externí odkaz na bližší informace

: https://tendermarket.cz/dodavatel/verejne/specifikaceZaklUdajuPrehled.seam?cid=40860 popř. zakázku naleznete pod ID :T004/13V/00043225: Nákup tonerů, cartridgí a příslušenství k tiskárnám

Poznámka

Zakázka je zveřejněna a bude realizována prostřednictvím elektronického tržiště TENDENMARKET.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000034

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30125110-5, 30125120-8, 30192113-6, 30124000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele a dalších 29 pracovišť zadavatele či projektu, které jsou specifikovány v příloze č. 5 Zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 220 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

847 982,22 bez DPH (1 026 058,49 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 11. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 11. 2013

Lhůta pro podání nabídek

16. 12. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CGB - Consult s.r.o, Prvního pluku 143/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Chalupa, CSc.

Kontaktní e-mail: info@cgb.cz

Kontaktní telefon: +420 222 314 592

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup tonerů, cartridgí a příslušenství k tiskárnám.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nákup tonerů, cartridgí a příslušenství k tiskárnám zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
COMP´S spol. s.r.o. (46709576) Dodavatel 1 026 058,49 Kč vč. DPH
847 982,22 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Nákup tonerů, cartridgí a příslušenství k tiskárnám zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2014 COMP´S spol. s.r.o. (46709576) 914 748,-
755 996,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap