Nájem mobilních kanceláří

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nájem mobilních kanceláří zadávané zadavatelem Česká republika - Státní úřad inspekce práce. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Státní úřad inspekce práce

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nájem mobilních kanceláří

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na služby, které bude jeden vítězný uchazeč pro zadavatele vykonávat na základě rámcové nájemní smlouvy. Uzavření rámcové smlouvy neopravňuje uchazeče k nárokování jakéhokoliv plnění. Uchazeč bere na vědomí, že plnění nemusí být zadavatelem čerpáno. Předmět plnění bude probíhat na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“), jež je návrhem na uzavření smlouvy a písemného potvrzení této objednávky uchazečem, jež je přijetím návrhu smlouvy.
Předmětem plnění ze strany uchazeče je pronájem mobilních kanceláří (osobních motorových vozidel) vybavených potřebnou výpočetní technikou a pronájem mobilních plnících stanic CNG včetně proškolení pracovníků zadavatele v takovém rozsahu, aby mohlo být dané zařízení zákonně užíváno, a dále je předmětem plnění zabezpečení aktivit souvisejících s nájmem vozidel a plnících stanic. Součástí předmětu plnění není instalace a zprovoznění dodaných mobilních plnících stanic. Jedno vozidlo najezdí v průměru 30 tis. km ročně. Zadavatel předpokládá nájem 180 vozidel a 46 mobilních plnících stanic.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000010

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

207103

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

RS331M1n/2011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

129 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 2. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 1. 2012

Lhůta pro podání nabídek

19. 3. 2012, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CPS consulting, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Machalová

Kontaktní e-mail: k.machalova@cpsconsulting.cz

Kontaktní telefon: +420 585 754 857

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nájem mobilních kanceláří.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Nájem mobilních kanceláří neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap