Nájem mobilních kanceláří III

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nájem mobilních kanceláří III zadávané zadavatelem Česká republika - Státní úřad inspekce práce. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Státní úřad inspekce práce

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nájem mobilních kanceláří III

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na služby, které bude jeden vítězný uchazeč pro zadavatele vykonávat na základě rámcové nájemní smlouvy. Uzavření rámcové smlouvy neopravňuje uchazeče k nárokování jakéhokoliv plnění. Uchazeč bere na vědomí, že plnění nemusí být zadavatelem čerpáno. Předmět plnění bude probíhat na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“), jež je návrhem na uzavření smlouvy a písemného potvrzení této objednávky uchazečem, jež je přijetím návrhu smlouvy.
Předmětem plnění ze strany uchazeče je pronájem mobilních kanceláří (osobních motorových vozidel) vybavených potřebnou výpočetní technikou a pronájem mobilních plnících stanic CNG včetně proškolení pracovníků zadavatele v takovém rozsahu, aby mohlo být dané zařízení zákonně užíváno, a dále je předmětem plnění zabezpečení aktivit souvisejících s nájmem vozidel a plnících stanic. Součástí předmětu plnění není instalace a zprovoznění dodaných mobilních plnících stanic. Jedno vozidlo najezdí v průměru 30 tis. km ročně. Zadavatel předpokládá nájem 180 vozidel a 46 mobilních plnících stanic.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000017

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

207103

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

129 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

41 999 860,- bez DPH (50 399 832,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 3. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 5. 2012

Lhůta pro podání nabídek

14. 6. 2012, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CPS consulting, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Machalová

Kontaktní e-mail: k.machalova@cpsconsulting.cz

Kontaktní telefon: +420 585 754 857

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nájem mobilních kanceláří III.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nájem mobilních kanceláří III zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VÍTKOVICE Doprava, a.s. (25909339) Uchazeč 50 030 467,20 Kč vč. DPH
41 692 056,- Kč bez DPH
HAVEX-auto s.r.o. (60108151) Dodavatel 50 399 832,- Kč vč. DPH
41 999 860,- Kč bez DPH
RT TORAX, s. r. o. (60319305) Uchazeč 61 744 939,20 Kč vč. DPH
51 454 116,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Nájem mobilních kanceláří III zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2013 HAVEX-auto s.r.o. (60108151) 30 987 649,-
25 609 627,21
2014 HAVEX-auto s.r.o. (60108151) 19 065 124,-
15 756 300,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap