Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci zadávané zadavatelem Česká republika - Státní úřad inspekce práce. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Státní úřad inspekce práce

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci

Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto výběrového řízení je vytvoření protikorupční strategie včetně analýzy současného stavu boje proti korupci na SÚIP a komparativní studie porovnávající způsob boje proti korupci u regionálních institucí ve
vybraných členských státech EU a podobných státních institucí v ČR. Dále dodavatel zajistí vytvoření instruktážního videa s problematikou korupce a možnosti jednání v problémových situacích. V neposlední řadě je součástí VŘ také zajištění 2-denních vzdělávacích kurzů z oblasti etiky, korupce. Součástí bude videotrénink, v rámci kterého bude pod vedením zkušených lektorů s účastníky nacvičováno jednání v problémových situacích.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000012

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

491131

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79000000-4

Místo plnění veřejné zakázky

a) sídlo zadavatele, b) pro vzdělávání zaměstnanců prostory zadavatele: - sídlo zadavatele a školicí středisko zadavatele na adrese Zukalova 3, 746 01 Opava, - sídla Oblastních inspektorátů práce v Praze, Brně nebo v Ostravě.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 884 262,- bez DPH (4 699 957,02 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 10. 2014

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lukáš Křesálek

Kontaktní e-mail: justitia@justitia.cz

Kontaktní telefon: +420 778 088 818

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Transparency International - Česká republika, o.p.s. (27215814) Uchazeč 3 590 554,- Kč vč. DPH
2 967 400,- Kč bez DPH
Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář (26423782) Uchazeč 3 267 000,- Kč vč. DPH
2 700 000,- Kč bez DPH
Ernst & Young Audit, s.r.o. (26704153) Uchazeč 2 404 850,80 Kč vč. DPH
1 987 480,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap