Dodávka kancelářských potřeb

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka kancelářských potřeb zadávané zadavatelem Česká republika - Státní úřad inspekce práce. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Státní úřad inspekce práce

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka kancelářských potřeb

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro Státní úřad inspekce práce (dále jen SÚIP) a projekt „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“, reg.č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013 spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky (dále jen projekt), do jednotlivých středisek zadavatele (dále jen „místo určení“) na základě uzavření „Rámcové smlouvy s jedním uchazečem.
Předmětem nákupu budou drobné kancelářské potřeby nezbytné k zabezpečení činnosti SÚIP a realizace projektu (např. eurosložky, papíry, šanony/pořadače, lepicí pásky, lepidla, obálky, kancelářské sponky, sešívačky + náplně, nůžky, děrovače, samolepící bločky různých velikostí, papírové složky, samolepící štítky, kalkulátory, popisovače, korektory apod.). Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 4 této zadávací dokumentace – Kalkulace nabídkové ceny zboží.

Poznámka

Výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště Státní správy TENDERMARKET.Zakázkaje uveřejněna na tržišti tendermarket pod ID T004/14V/00002419.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30190000-7, 30192000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele a dalších 29 pracovišť zadavatele, které jsou specifikovány v příloze č. 5 zadávací dokumentace - Seznam míst plnění zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 255 000,- bez DPH (3 938 550,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 1. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 1. 2014

Lhůta pro podání nabídek

18. 2. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CGB - Consult s.r.o., Prvního pluku 143/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ivana Mazáčová

Kontaktní e-mail: mazacova@cgb.cz

Kontaktní telefon: +420 725 346 801

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka kancelářských potřeb.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace vč. příloh č. 1,2,3,4,5 a 6. 29. 1. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap