Výměna oken a oprava fasády v objektu KŘP hl. m. Prahy – Bartolomějská 312/6, Praha 1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výměna oken a oprava fasády v objektu KŘP hl. m. Prahy – Bartolomějská 312/6, Praha 1 zadávané zadavatelem Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výměna oken a oprava fasády v objektu KŘP hl. m. Prahy – Bartolomějská 312/6, Praha 1

Předmět veřejné zakázky

Výměna oken za nová dřevěná v uliční a dvorní fasádě v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy - Bartolomějská 312/6, Praha 1 a oprava fasád včetně výměny všech klempířských prvků a konečného nátěru uliční fasády. Koeficient prostupu tepla oken Uw bude maximálně 1,1W/m²K. Specifikace prací je uvedena v přílohách projektové dokumentace, která je zpracována Ing. arch. Ondřejem Sikorou. Projektová dokumentace včetně stanoviska Odboru památkové péče bude předána uchazečům na místním šetření.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000065

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

KRPA-373843-3/ČJ-2013-0000VZ-R

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213100-4 Stavební úpravy komerčních budov

Místo plnění veřejné zakázky

Bartolomějská 312/6, Praha 1

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

4. 11. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - odbor veřejných zakázek

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Martina Rybová

Kontaktní e-mail: phavoos@mvcr.cz

Kontaktní telefon: +420 974 823 250-4

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výměna oken a oprava fasády v objektu KŘP hl. m. Prahy – Bartolomějská 312/6, Praha 1.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap