Stavební úpravy střešního parkoviště v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy střešního parkoviště v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4 zadávané zadavatelem Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy střešního parkoviště v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou AP Studio Perlík a Knytl, Českolipská 373, 190 00 Praha 9.

2.2. Její úplné dokončení podle rozsahu zadávací dokumentace, v termínech podle nabídky, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu ve stavebním deníku a protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů o dokončení díla, stavebního deníku, revizí, protokolů a zkouškách, a ostatních dokladů dle platných právních předpisů. Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z investorského převzetí.
2.3. Objekt Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000057

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

361558

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

KRPA-271151/ČJ-2013-0000VZ-V

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45200000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Objekt Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4.

Smluvní hodnota veřejné zakázky

18 196 329,- bez DPH (22 017 558,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

18 178 165,- bez DPH (21 995 579,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

7. 10. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: odbor veřejných zakázek Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Markéta Votánková

Kontaktní e-mail: phavoos@mvcr.cz

Kontaktní telefon: +420 974 823 250-3 (08:00 - 14:00 hod.)

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy střešního parkoviště v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy střešního parkoviště v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VIDA-DA INVEST a.s. (27369048) Uchazeč 22 845 238,- Kč vč. DPH
18 880 362,- Kč bez DPH
AG-Real s. r. o. (60198770) Uchazeč 39 780 704,- Kč vč. DPH
32 876 615,- Kč bez DPH
KOČÍ a.s. (46683046) Uchazeč 35 450 130,- Kč vč. DPH
29 297 628,- Kč bez DPH
PRESSTO, s.r.o. (25055941) Dodavatel 22 017 558,- Kč vč. DPH
18 196 329,- Kč bez DPH
KONSTRUKTIS NOVOSTAV a. s. (26416247) Uchazeč 23 467 338,- Kč vč. DPH
19 394 494,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy střešního parkoviště v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4 zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
STANO PRAHA a.s. (25680081)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap