Provádění servisu a oprav kopírovacích strojů Krajského ředitelství policie hlavního města na období od roku 2012 do roku 2015

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Provádění servisu a oprav kopírovacích strojů Krajského ředitelství policie hlavního města na období od roku 2012 do roku 2015 zadávané zadavatelem Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Provádění servisu a oprav kopírovacích strojů Krajského ředitelství policie hlavního města na období od roku 2012 do roku 2015

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této smlouvy je:
a) zajištění předepsaných pozáručních servisních prohlídek, mimořádných servisních prohlídek a oprav závad (dále jen „servis“) pro 464 ks kopírovacích strojů v 34 typech (stav k 1. 2. 2012) rozmístěných v objektech Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy na území hl. m. Prahy a na území obcí Tuchoměřice a Poříčany ve Středočeském kraji. Specifikace typů kopírovacích strojů a jejich počty jsou uvedeny v příloze č. 1 k této smlouvě,
b) zajištění servisu poskytovatelem do 24 hodin od nahlášení závady, na pracovištích objednatele nebo v servisním středisku poskytovatele včetně bezplatného odvozu a dovozu kopírovacích strojů z (na) pracoviště objednatele,
c) bezúplatné zapůjčení náhradního kopírovacího stroje srovnatelných parametrů (včetně jeho odvozu a dovozu) v případech, kdy oprava kopírovacího stroje bude delší než 24 hodin,
d) v rámci servisu dodání originálních náhradních dílů a originálního spotřebního materiálu (mimo tonerů). Použití neoriginálního (repasovaného) zboží nebude objednatelem akceptováno a „originalitu“ materiálu bude poskytovatel povinen zpětně doložit objednateli kdykoliv během platnosti této smlouvy,
e) zajištění bezplatné ekologické likvidace vyřazených kopírovacích strojů, použitých náhradních dílů a spotřebního materiálu a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000027

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

7203010011128

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

KRPA-14439/ČJ-2012-0000VZ-C7203011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Provádění servisu a oprav kopírovacích strojů Krajského ředitelství policie hlavního města na období od roku 2012 do roku 2015.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap