Zajištění reklamních a marketingových služeb včetně reklamních předmětů (rámcová smlouva)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění reklamních a marketingových služeb včetně reklamních předmětů (rámcová smlouva) zadávané zadavatelem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění reklamních a marketingových služeb včetně reklamních předmětů (rámcová smlouva)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se třemi dodavateli na zajištění kompletních reklamních a marketingových služeb, které budou spočívat v:
(a) tvorbě kreativních výstupů – layout reklamních kampaní, grafické práce,
(b) tvorbě mediálních plánů,
(c) printové produkci,
(d) nákupu reklamních ploch, médií a marketingových služeb, a
(e) dodávce reklamních a dárkových předmětů s potiskem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000023

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

486385

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1153/2

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79340000-9; 79342200-5; 79341400-0; 79341100-7; 92211000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

135 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 7. 2014

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Nikola Šedová, advokát

Kontaktní e-mail: sedova@jansta-kostka.cz

Kontaktní telefon: +420 221 875 402

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění reklamních a marketingových služeb včetně reklamních předmětů (rámcová smlouva).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Kvalifikační dokumentace 25. 7. 2014 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky 25. 7. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 31. 7. 2014 Zobrazit
Odkaz na Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek 7. 8. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 12. 8. 2014 Zobrazit
Výzva k podání nabídky 24. 10. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 24. 10. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD - Specifikace předmětu VZ (ceník) 24. 10. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor rámcové smlouvy 24. 10. 2014 Zobrazit
Příloha č. 3 ZD - Modelové zadání reklamní kampaně 24. 10. 2014 Zobrazit
Příloha č. 4 ZD - Metodika hodnocení nabídek 24. 10. 2014 Zobrazit
Příloha č. 5 ZD - Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ 24. 10. 2014 Zobrazit
Příloha č. 6 ZD - Krycí list nabídky 24. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 6. 11. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2 10. 11. 2014 Zobrazit
Příloha k Dodatečným informacím k zadávací dokumentaci č. 2 10. 11. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 3 14. 11. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 4 25. 11. 2014 Zobrazit
Příloha k Dodatečným informacím k zadávací dokumentaci č. 4 25. 11. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 4. 2. 2015 Zobrazit
Smlouva na veřejnou zakázku 5. 2. 2015 Zobrazit
Příloha smlouvy na veřejnou zakázku 5. 2. 2015 Zobrazit
Příloha smlouvy na veřejnou zakázku 5. 2. 2015 Zobrazit
R15Z00001 Reklamní předměty 27. 2. 2015 Zobrazit
R15Z00002 Administrace reklamních kampaní - divize 6. 3. 2015 Zobrazit
R15Z00003 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 9. 3. 2015 Zobrazit
R15Z00004 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 5. 3. 2015 Zobrazit
R15Z00005 Printová produkce letáku a plakátu - Obchodní úsek 9. 3. 2015 Zobrazit
R15Z00006 Printová produkce letáků - Obchodní úsek 19. 3. 2015 Zobrazit
R15Z00007 Administrace reklamních kampaní - divize 19. 3. 2015 Zobrazit
R15Z00008 Nákup médií - Obchodní úsek 19. 3. 2015 Zobrazit
R15Z00009 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 19. 3. 2015 Zobrazit
R15Z00010 Kreativní a produkční práce - práce realizačního týmu - obchodní úsek 23. 3. 2015 Zobrazit
R15Z00011 Administrace reklamních kampaní - Divize + Obchodní úsek 27. 3. 2015 Zobrazit
R15Z00012 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 27. 3. 2015 Zobrazit
R15Z00001 Reklamní předměty - dodatek č. 1 21. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00013 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 10. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00014 Administrace reklamních kampaní - Divize + Obchodní úsek 10. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00015 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 12. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00016 Reklamní předměty - Divize + Obchodní úsek 12. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00017 Printová produkce letáku a omalovánek - Obchodní úsek 12. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00018 Nákup médií - Obchodní úsek 20. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00019 Administrace reklamních kampaní - divize 20. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00020 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 20. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00021 Administrace reklamních kampaní - Divize 20. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00022 Kreativní a produkční práce - práce realizačního týmu - pronájem hostesek - Divize 28. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00023 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 28. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00024 Kreativní a produkční práce - práce realizačního týmu - obchodní úsek 28. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00025 Administrace reklamních kampaní - Divize 28. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00026 Printová produkce letáků Hanušovice - Divize 28. 4. 2015 Zobrazit
R15Z00027 Printová produkce letáků Nový Jičín a OLP - Divize + OÚ 5. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00028 Administrace reklamních kampaní - Divize 13. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00029 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 13. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00030 Administrace reklamních kampaní - Divize 13. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00031 Printová produkce - dotisk letáku PP pro DS - Obchodní úsek 13. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00032 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 13. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00033 Administrace reklamních kampaní - Divize 13. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00034 Kreativní a produkční práce - práce realizačního týmu - pronájem hostesek - Divize 13. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00035 Printová produkce letáků - Obchodní úsek 19. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00036 Nákup médií - Divize střed 19. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00037 Nákup médií - Obchodní úsek - regionální 19. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00038 Nákup médií - Obchodní úsek - celoplošný 19. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00039 Nákup médií - OÚ - radio Duo Family Ostravsko 21. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00040 Administrace reklamních kampaní - Divize 21. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00041 Nákup médií - Divize východ 21. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00042 Printová produkce - divize - plakát promolaviček 23. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00043 Administrace reklamních kampaní - Divize 21. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00044 Administrace reklamních kampaní - Divize 27. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00045 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 27. 5. 2015 Zobrazit
R15Z00045 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek - dodatek č. 1 3. 6. 2015 Zobrazit
R15Z00046 Administrace reklamních kampaní - Divize 3. 6. 2015 Zobrazit
R15Z00047 Kreativní a produkční práce - práce realizačního týmu - pronájem hostesek - Divize 3. 6. 2015 Zobrazit
R15Z00048 Nákup médií - OÚ 3. 6. 2015 Zobrazit
R15Z00049 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 8. 6. 2015 Zobrazit
R15Z00050 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 10. 6. 2015 Zobrazit
R15Z00051 Administrace reklamních kampaní - Divize 10. 6. 2015 Zobrazit
R15Z00052 Kreativní a produkční práce - práce realizačního týmu - pronájem hostesek - Divize 10. 6. 2015 Zobrazit
R15Z00053 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 16. 6. 2015 Zobrazit
R15Z00054 Printová produkce - časopis Plus pro zdraví - Obchodní úsek 19. 6. 2015 Zobrazit
R15Z00055 Administrace reklamních kampaní - Divize 19. 6. 2015 Zobrazit
R15Z00056 Administrace reklamních kampaní - Divize 23. 6. 2015 Zobrazit
R15Z00057 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 24. 6. 2015 Zobrazit
R15Z00058 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 7. 7. 2015 Zobrazit
R15Z00059 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 7. 7. 2015 Zobrazit
R15Z00053 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek - dodatek č. 1 27. 7. 2015 Zobrazit
R15Z00060 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 27. 7. 2015 Zobrazit
R15Z00061 Reklamní předměty - Obchodní úsek 27. 7. 2015 Zobrazit
R15Z00062 Administrace reklamních kampaní - Divize 27. 7. 2015 Zobrazit
R15Z00063 Administrace reklamních kampaní - Divize 27. 7. 2015 Zobrazit
R15Z00064 Reklamní předměty OÚ+Divize 4. 8. 2015 Zobrazit
R15Z00065 Printová produkce - Rozvrh hodin - Obchodní úsek 4. 8. 2015 Zobrazit
R15Z00066 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 12. 8. 2015 Zobrazit
R15Z00067 Administrace reklamních kampaní - Divize 12. 8. 2015 Zobrazit
R15Z00068 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 12. 8. 2015 Zobrazit
R15Z00069 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 12. 8. 2015 Zobrazit
R15Z00070 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 12. 8. 2015 Zobrazit
R15Z00071 Administrace reklamních kampaní - Divize 26. 8. 2015 Zobrazit
R15Z00072 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 26. 8. 2015 Zobrazit
R15Z00073 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 26. 8. 2015 Zobrazit
R15Z00074 Kreativní a produkční práce - Obchodní úsek 26. 8. 2015 Zobrazit
R15Z00075 Administrace reklamních kampaní - Divize 4. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00076 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 4. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00077 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 4. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00078 Nákup médií - Obchodní úsek 17. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00079 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 17. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00080 Reklamní předměty - Obchodní úsek 17. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00081 Printová produkce - PP - Obchodní úsek 11. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00082 Administrace reklamních kampaní - Divize 18. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00083 Kreativní a produkční práce - práce realizačního týmu - pronájem hostesek - Divize 18. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00084 Administrace reklamních kampaní - Divize 24. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00085 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 24. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00086 Kreativní a produkční práce - Divize 30. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00087 Printová produkce - Rakovina prsu, děložního čípku, obezita - OÚ + div. doprava 30. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00088 Administrace reklamních kampaní - Divize 30. 9. 2015 Zobrazit
R15Z00089 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 15. 10. 2015 Zobrazit
R15Z00090 Printová produkce - Preventivní programy podzim 2015 - Obchodní úsek 15. 10. 2015 Zobrazit
R15Z00091 Administrace reklamních kampaní - Divize 15. 10. 2015 Zobrazit
R15Z00092 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 15. 10. 2015 Zobrazit
R15Z00093 Administrace reklamních kampaní - Divize 15. 10. 2015 Zobrazit
R15Z00094 Administrace reklamních kampaní - Divize 5. 11. 2015 Zobrazit
R15Z00095 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 9. 11. 2015 Zobrazit
R15Z00096 Reklamní předměty - Divize 9. 11. 2015 Zobrazit
R15Z00097 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 12. 11. 2015 Zobrazit
R15Z00098 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 12. 11. 2015 Zobrazit
R15Z00099 Kreativní a produkční práce - Obchodní úsek 18. 11. 2015 Zobrazit
R15Z00100 Administrace reklamních kampaní - Divize 18. 11. 2015 Zobrazit
R15Z00101 Printová produkce - kalendářky - OÚ + div. doprava 2. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00102 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 2. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00103 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 2. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00104 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 2. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00105 Reklamní předměty - Obchodní úsek 2. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00106 Administrace reklamních kampaní - Divize 2. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00107 Kreativní a produkční práce - práce realizačního týmu - pronájem hostesek - Divize 2. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00108 Administrace reklamních kampaní - Divize 17. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00109 Reklamní předměty - Obchodní úsek 22. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00110 Printová produkce - Obchodní úsek 22. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00111 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 22. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00112 Printová produkce - PP - Obchodní úsek 22. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00113 Administrace reklamních kampaní - Divize 22. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00114 Administrace reklamních kampaní - Divize 22. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00115 Reklamní předměty - Divize 29. 12. 2015 Zobrazit
R15Z00116 Administrace reklamních kampaní - Divize 5. 1. 2016 Zobrazit
R15Z00117 Kreativní a produkční práce - Obchodní úsek 5. 1. 2016 Zobrazit
R15Z00118 Kreativní a produkční práce - Divizní úsek 5. 1. 2016 Zobrazit
R16Z00119 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 20. 1. 2016 Zobrazit
R16Z00120 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 20. 1. 2016 Zobrazit
R16Z00121 Nákup médií - PPC - Obchodní úsek 25. 1. 2016 Zobrazit
R16Z00122 Administrace reklamních kampaní - Divize 2. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00123 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 2. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00124 Printová produkce - Obchodní úsek 2. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00125 Nákup médií - Obchodní úsek - celoplošný 2. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00125 Nákup médií - Obchodní úsek - celoplošný (dodatek č. 1) 2. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00126 Kreativní a produkční práce - Obchodní úsek 9. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00127 Administrace reklamních kampaní - Divize 9. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00128 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 9. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00129 Administrace reklamních kampaní - Divize 9. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00130 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 9. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00131 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 9. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00132 Printová produkce - leták stěhování pobočky Karviná - Divize 9. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00133 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 9. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00134 Printová produkce - leták mobil - Obchodní úsek 9. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00135 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 9. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00131 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek (dodatek č. 1) 9. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00136 Administrace reklamních kampaní - Divize 15. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00137 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 15. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00138 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 15. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00139 Printová produkce - Certifikáty Zdravý podnik + Leták SMS prevence - OÚ + div. doprava 15. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00140 Administrace reklamních kampaní - Divize 26. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00141 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 26. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00142 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 26. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00143 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 26. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00144 Administrace reklamních kampaní - Divize 26. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00145 Administrace reklamních kampaní - Divize 26. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00146 Printová produkce - leták stěhování pobočky Kravaře - Divize 26. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00147 Administrace reklamních kampaní - Divize 26. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00148 Printová produkce - Plakát MHD Olomouc - Divize 26. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00149 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 26. 2. 2016 Zobrazit
R16Z00150 Administrace reklamních kampaní - Divize 7. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00151 Printová produkce - Certifikáty pro maminky a leták Děti - OÚ + div. doprava 7. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00121 Nákup médií - PPC - Obchodní úsek (dodatek č. 1) 7. 3. 2016 Zobrazit
Seznam subdodavatelů (MÉDEA) 15. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00152 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 15. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00153 Administrace reklamních kampaní - Divize 15. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00154 Administrace reklamních kampaní - Divize 15. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00155 Administrace reklamních kampaní - Divize 21. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00156 Printová produkce - Plakát A2 image + prevence - Divize 21. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00157 Printová produkce - Objednací kartičky - OÚ + div. doprava 21. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00158 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 24. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00159 Administrace reklamních kampaní - Divize 24. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00160 Kreativní a produkční práce - práce realizačního týmu - pronájem hostesek - Divize 24. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00161 Administrace reklamních kampaní - Divize 24. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00162 Administrace reklamních kampaní - Divize 31. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00163 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 31. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00164 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 8. 4. 2016 Zobrazit
R16Z00165 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 8. 4. 2016 Zobrazit
R16Z00166 Printová produkce - Pexeso - OÚ + div. doprava 8. 4. 2016 Zobrazit
Seznam subdodavatelů (OGILVY) 31. 3. 2016 Zobrazit
R16Z00167 Reklamní předměty - Obchodní úsek 18. 4. 2016 Zobrazit
R16Z00168 Administrace reklamních kampaní - Divize 18. 4. 2016 Zobrazit
R16Z00169 Administrace reklamních kampaní - Divize 18. 4. 2016 Zobrazit
R16Z00170 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 18. 4. 2016 Zobrazit
R16Z00171 Printová produkce - NN, Manažerka, plakát A2 - OÚ 23. 4. 2016 Zobrazit
R16Z00172 Printová produkce - Zdravotní leták - Rakovina děložního čípku/Rakovina kůže - OÚ + div. doprava 23. 4. 2016 Zobrazit
R16Z00173 Administrace reklamních kampaní - Divize 29. 4. 2016 Zobrazit
R16Z00174 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 5. 5. 2016 Zobrazit
R16Z00175 Administrace reklamních kampaní - Divize 5. 5. 2016 Zobrazit
R16Z00176 Kreativní a produkční práce - práce realizačního týmu - pronájem hostesek - Divize 5. 5. 2016 Zobrazit
R16Z00177 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 5. 5. 2016 Zobrazit
R16Z00178 Printová produkce - PP - dotisk - OÚ + Div. doprava 5. 5. 2016 Zobrazit
R16Z00179 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 9. 5. 2016 Zobrazit
R16Z00180 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 9. 5. 2016 Zobrazit
R16Z00181 Administrace reklamních kampaní - Divize 9. 5. 2016 Zobrazit
R16Z00182 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 23. 5. 2016 Zobrazit
R16Z00183 Administrace reklamních kampaní - Divize 24. 5. 2016 Zobrazit
R16Z00184 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 24. 5. 2016 Zobrazit
R16Z00185 Printová produkce - Diplomy OLP + American classic cars - OÚ 24. 5. 2016 Zobrazit
R16Z00186 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 24. 5. 2016 Zobrazit
R16Z00187 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 3. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00188 Administrace reklamních kampaní - Divize 3. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00189 Kreativní a produkční práce - práce realizačního týmu - pronájem hostesek - Divize 3. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00190 Printová produkce - Diplomy ZOO + leták Děti + leták Manažerka - Divize 3. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00191 Kreativní a produkční práce - práce realizačního týmu - pronájem hostesek - Divize 3. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00192 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 3. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00193 Administrace reklamních kampaní - Divize 13. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00194 Printová produkce - Stěhování pobočky Krnov - Divize 13. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00195 Printová produkce - Bannery mesh - Obchodní úsek 13. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00196 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 16. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00197 Administrace reklamních kampaní - Divize 16. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00198 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 16. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00199 Administrace reklamních kampaní - Divize 24. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00200 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 30. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00201 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 30. 6. 2016 Zobrazit
R16Z00202 Administrace reklamních kampaní - Divize 7. 7. 2016 Zobrazit
R16Z00203 Administrace reklamních kampaní - Obchodní úsek 7. 7. 2016 Zobrazit
R16Z00204 Printová produkce - Rozvrh hodin - Obchodní úsek + Div. dopr. 7. 7. 2016 Zobrazit
R16Z00205 Printová produkce - Plus pro zdraví - OÚ + Div. dopr. 7. 7. 2016 Zobrazit
seznam subdodavatelů 30. 3. 2017 Zobrazit
seznam subdodavatelů 6. 4. 2017 Zobrazit
plnění zakázky + seznam poddodavatelů v roce 2017 16. 3. 2018 Zobrazit
plnění zakázky + seznam poddodavatelů v roce 2017 16. 3. 2018 Zobrazit
plnění zakázky v roce 2018_MÉDEA, a.s. 19. 3. 2019 Zobrazit
plnění zakázky v roce 2018_OGILVY & Mather spol. s r.o. 19. 3. 2019 Zobrazit
Plnění zakázky 2019 15. 1. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zajištění reklamních a marketingových služeb včetně reklamních předmětů (rámcová smlouva) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MÉDEA, a.s. (25130013) Dodavatel 30 416 160,- Kč vč. DPH
25 137 322,34 Kč bez DPH
Ogilvy & Mather spol. s r.o. (45794511) Dodavatel 30 220 987,48 Kč vč. DPH
24 976 022,71 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Zajištění reklamních a marketingových služeb včetně reklamních předmětů (rámcová smlouva) zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2015 MÉDEA, a.s. (25130013) 1 255 684,60
1 037 755,87
2015 Ogilvy & Mather spol. s r.o. (45794511) 33 036 146,31
27 302 600,26
2016 MÉDEA, a.s. (25130013) 21 382 129,97
17 671 181,79
2016 Ogilvy & Mather spol. s r.o. (45794511) 14 727 228,42
12 171 263,16
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap