Provozní podpora a rozvoj informačního systému WISPI, implementace funkcionalit pro dlouhodobé archivování dokumentů a realizace napojení IS WISPI na externí úložiště dokumentů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Provozní podpora a rozvoj informačního systému WISPI, implementace funkcionalit pro dlouhodobé archivování dokumentů a realizace napojení IS WISPI na externí úložiště dokumentů zadávané zadavatelem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Provozní podpora a rozvoj informačního systému WISPI, implementace funkcionalit pro dlouhodobé archivování dokumentů a realizace napojení IS WISPI na externí úložiště dokumentů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je podpora provozu Informačního systému spisové služby WISPI (WISPI), tj. vyřešení nebo zahájení řešení Incidentů v aplikaci ve stanovených termínech dle kategorizace, řešení výkonových problémů WISPI a potřebné ladění systému, zajištění helpdeskové podpory uživatelů a následný rozvoj WISPI vyplývající z legislativních požadavků a ze zadaných uživatelských požadavků v předpokládaném ročním objemu.
Předmětem zakázky je rovněž implementace nových funkcionalit IS WISPI pro dlouhodobé archivování dokumentů, tj. implementace funkcionalit e-spisovny, modulu elektronické adresy organizace a realizace napojení IS WISPI na externí úložiště dokumentu ELO.
Účelem zakázky je zajištění provozní podpory a dalšího rozvoje IS WISPI po celou dobu využívání tohoto systému a taktéž rozšíření funkcionalit WISPI nutných k zajištění požadavků platné legislativy.

Poznámka

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
Účelem zakázky je zajištění provozní podpory a dalšího rozvoje IS WISPI po celou dobu využívání tohoto systému a taktéž rozšíření funkcionalit WISPI nutných k zajištění požadavků platné legislativy.

Společnost Bach systems s.r.o., je výhradním vlastníkem a výhradním držitelem práv k šíření, rozvoji a podpoře provozu IS WISPI. Společnost Bach systems s.r.o. prohlašuje, že neposkytla třetím stranám právo provádět upgrade programu nebo jiným způsobem program měnit a upravovat, není proto možné uzavřít smlouvu na podporu a rozvoj a implementaci nových funkcionalit s jiným dodavatelem.

Na základě výhradních autorských práv společnosti Bach systems s.r.o., sídlem Holická 31/N, PSČ: 772 00, Olomouc, IČ: 60794097, k informačnímu systému WISPI, není možné zadat zakázku v jiném typu zadávacího řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000018

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

358630

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

48810000-9

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 150 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 895 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 9. 2013

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Provozní podpora a rozvoj informačního systému WISPI, implementace funkcionalit pro dlouhodobé archivování dokumentů a realizace napojení IS WISPI na externí úložiště dokumentů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění veřejné zakázky 25. 9. 2013 Zobrazit
Smlouva č. 1 25. 9. 2013 Zobrazit
Smlouva č. 2 25. 9. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 25. 9. 2013 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2013 19. 3. 2014 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2014 24. 3. 2015 Zobrazit
Informace o subdodavatelích podílejících se na realizaci - 2014 30. 3. 2015 Zobrazit
Informace o subdodavatelích podílejících se na realizaci - 2015 10. 3. 2016 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2015 14. 3. 2016 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2016 14. 3. 2017 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2017 28. 3. 2018 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2018 31. 3. 2019 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2019 10. 2. 2020 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2020 3. 3. 2021 Zobrazit
Plnění zakázky v roce 2021 21. 2. 2022 Zobrazit
Plnění zakázky v roce 2022 28. 2. 2023 Zobrazit
Plnění zakázky v roce 2023 15. 2. 2024 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap