Nákup licencí MS Dynamics NAV včetně add-on modulů Business Wizard a Health Care Controling

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup licencí MS Dynamics NAV včetně add-on modulů Business Wizard a Health Care Controling zadávané zadavatelem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup licencí MS Dynamics NAV včetně add-on modulů Business Wizard a Health Care Controling

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dokoupení licencí MS Dynamics NAV včetně add-on modulů Business Wizard a Health Care Controling v počtu 74 ks včetně následné podpory od 1.10.2012 do 30.11.2014 a dokoupení licencí modulu HIS (Health insurance system) v počtu 74 ks.
Účelem zakázky je zajistit licenční pokrytí stávajícího IS příjmové a finanční části pro navýšený počet koncových uživatelů po realizaci fúze zdravotních pojišťoven.
Na základě výhradních autorských práv společnosti WEBCOM, a.s., sídlem U Plynárny 1002/97, PSČ: 101 00, Praha 10, IČ: 25820826, k cílovým informačním systémům není možné zadat zakázku v otevřeném výběrovém řízení.
Společnost WEBCOM, a.s., sídlem U Plynárny 1002/97, PSČ: 101 00, Praha 10, IČ: 25820826, je držitelem výhradního autorského práva k add-on modulům Business Wizard, Health Care Controlling, jenž jsou součástí licence Microsoft Dynamics NAV a dále k modulu HIS (Health Insurance Systém). Licence k výše uvedeným modulům není oprávněn poskytnout jiný subjekt ani jako podlicenci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 8. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 8. 2012

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup licencí MS Dynamics NAV včetně add-on modulů Business Wizard a Health Care Controling.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap