Dodávky elektrické energie – únor 2015

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávky elektrické energie – únor 2015 zadávané zadavatelem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávky elektrické energie – únor 2015

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je sdružená dodávka elektrické energie (dále i „elektřina“), a to včetně souvisejících služeb, zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb dodávky sjednaného množství elektrické energie dodavatelem pro zadavatele (dále i „odběratel“), převzetí zodpovědnosti za odchylku ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění. Součástí předmětu je i zajištění přístupu k on-line sledování odběrů elektrické energie.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000040

Podrobná charakteristika zakázky

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

568 980,17 bez DPH (688 466,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávky elektrické energie – únor 2015.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva NN 23. 12. 2014 Zobrazit
smlouva VN 23. 12. 2014 Zobrazit
písemná zpráva 23. 12. 2014 Zobrazit
skutečně uhrazená cena (2015) 11. 2. 2016 Zobrazit
seznam subdodavatelů 22. 3. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávky elektrické energie – únor 2015 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. (27230112) Dodavatel 354 937,16 Kč vč. DPH
293 336,50 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Dodávky elektrické energie – únor 2015 zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. (27230112) 688 466,-
568 980,17
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap