Dodávka elektrické energie

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka elektrické energie zadávané zadavatelem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka elektrické energie

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je sdružená dodávka elektřiny a služeb s ní souvisejících včetně zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb dodávky sjednaného množství elektrické energie dodavatelem pro oprávněného zákazníka (dále i odběratele) včetně převzetí zodpovědnosti za odchylku ve smyslu podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění, kterou se stanoví Pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen operátora trhu. Součástí předmětu je i zajištění přístupu k on-line sledování odběrů elektrické energie.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000026

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

375449

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09310000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatel a další odběrná místa

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 350 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 11. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 11. 2013

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUSTITIA, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lukáš Křesálek nebo Mgr. Vlastimil Křesálek

Kontaktní e-mail: justitia@justitia.cz

Kontaktní telefon: +420 778 088 818 nebo +420 603 430 773

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka elektrické energie.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva 5. 12. 2013 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka elektrické energie zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ČEZ Prodej, s.r.o. (27232433) Uchazeč 3 242 076,- Kč vč. DPH
2 679 402,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap