Dodávka elektrické energie - JŘBU

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka elektrické energie - JŘBU zadávané zadavatelem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka elektrické energie - JŘBU

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je sdružená dodávka elektřiny a služeb s ní souvisejících včetně zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb dodávky sjednaného množství elektrické energie dodavatelem pro oprávněného zákazníka (dále i odběratele) včetně převzetí zodpovědnosti za odchylku ve smyslu podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění, kterou se stanoví Pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen operátora trhu. Součástí předmětu je i zajištění přístupu k on-line sledování odběrů elektrické energie.
Předmět je rozdělen na dvě části:
část 1. předmětu: Dodávka elektřiny vysokého napětí
část 2. předmětu: Dodávka elektřiny nízkého napětí

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

477925

Podrobná charakteristika zakázky

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 622 168,92 bez DPH (3 172 824,40 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 627 398,96 bez DPH (4 389 152,74 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 1. 2014

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka elektrické energie - JŘBU.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva 6. 1. 2014 Zobrazit
smlouva 6. 1. 2014 Zobrazit
smlouva 6. 1. 2014 Zobrazit
dodatek č. 1 18. 6. 2014 Zobrazit
seznam subdodavatelů 27. 7. 2015 Zobrazit
skutečně uhrazená cena (2014) 12. 8. 2015 Zobrazit
skutečně uhrazená cena (2015) 11. 2. 2016 Zobrazit
seznam subdodavatelů 22. 3. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka elektrické energie - JŘBU zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. (část 1.) (27230112) Dodavatel 1 385 649,65 Kč vč. DPH
1 145 165,- Kč bez DPH
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. (část 2.) (27230112) Dodavatel 1 787 174,75 Kč vč. DPH
1 477 003,92 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Dodávka elektrické energie - JŘBU zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2014 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. (část 1.) (27230112) 2 027 579,-
1 675 685,12
2014 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. (část 2.) (27230112) 1 399 254,74
1 156 408,88
2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. (část 1.) (27230112) 0,-
0,-
2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. (část 2.) (27230112) 962 319,-
795 304,96
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap