Auditorská činnost pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Auditorská činnost pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu zadávané zadavatelem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Auditorská činnost pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je prostřednictvím auditora nebo právnické osoby, která je zapsána v seznamu auditorů/auditorských společností, realizovat:
a) průběžný audit a ověření roční závěrky zadavatele sestavené k 31. 12. příslušného roku
b) ověření výroční zprávy zadavatele za příslušný rok ve smyslu zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění, a v souladu s mezinárodními auditorskými standardy, auditorskými standardy vydávanými Komorou auditorů České republiky a českými účetními předpisy. Výsledkem činnosti bude Zpráva auditora v souladu s § 20 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění
c) účetní a daňové poradenství a konzultace

Smlouva bude uzavřena s předpokládaným zahájení plnění zakázky na dobu určitou od 1. 9. 2018 do 31.8.2022.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79212300-6

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava - Vítkovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 100 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 640 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

10. 4. 2018, 12:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: VIA Consult, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Bc. Milan Konečný

Kontaktní e-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz

Kontaktní telefon: +420 605 201 156

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Auditorská činnost pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 15. 3. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 15. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD 15. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD 15. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 ZD 15. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 4 ZD 15. 3. 2018 Zobrazit
zpráva o veřejné zakázce 26. 6. 2018 Zobrazit
smlouva 4. 7. 2018 Zobrazit
plnění v roce 2018 15. 11. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap