Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením HK – Věkoše – Stavební práce a publicita

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením HK – Věkoše – Stavební práce a publicita zadávané zadavatelem Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením HK – Věkoše – Stavební práce a publicita

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavebních prací a zajištění publicity pro realizaci projektu financovaného ze strukturálních fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Podkladem pro realizaci stavebních prací bude stavební projektová dokumentace pro provádění stavby.

Hlavním cílem projektu je vybudování zařízení pro sociální péči – centrum pro integraci osob se zdravotním postižením pro Královéhradecký kraj. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávající budovy č.p. 8 na st. p. 17, katastrálním území Věkoše - Hradec Králové a přístavba.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

485591

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Hradec Králové

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

37 398 493,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

25 700 044,59 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

27 239 504,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek

4. 8. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrum investic, rozvoje a inovací

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Markéta Vítková

Kontaktní e-mail: vitkova@cirihk.cz

Kontaktní telefon: +420 495 817 823

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením HK – Věkoše – Stavební práce a publicita.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Příloha č. 01 - Krycí list nabídky 18. 6. 2014 Zobrazit
Příloha č. 02 - Projektová dokumentace 18. 6. 2014 Zobrazit
Příloha č. 03 - Výkaz výměr ke dni 30.7.2014 30. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 04 - Pravidla publicity 18. 6. 2014 Zobrazit
Příloha č. 05 - Smlouva o dílo 18. 6. 2014 Zobrazit
Příloha č. 06 - Rozhodnutí - Stavební povolení 18. 6. 2014 Zobrazit
Příloha č. 07 - Prodloužení Rozhodnutí – stavební povolení 18. 6. 2014 Zobrazit
Příloha č. 08 - Seznam subdodavatelů 18. 6. 2014 Zobrazit
Příloha č. 09 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 18. 6. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 18. 6. 2014 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 ZVZ 23. 6. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 1 30. 6. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 2 1. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 Dodatečné informace č. 1 1. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 Dodatečné informace č. 2 1. 7. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 3 4. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 DI č. 3 - Radonový průzkum 4. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 DI č. 3 - Inženýrsko-geologický průzkum 4. 7. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 4 7. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 03 - Výkaz výměr ke dni 7.7.2014 7. 7. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 5 8. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 03 - Výkaz výměr ke dni 8.7.2014 8. 7. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 6 10. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 03 - Výkaz výměr ke dni 10.7.2014 10. 7. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 7 11. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 DI č. 7 - IO.11.SU-01.Technicka_zprava 11. 7. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 8 15. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 03 - Výkaz výměr ke dni 15.7.2014 15. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 DI č. 8 15. 7. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 9 16. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 03 - Výkaz výměr ke dni 16.7.2014 16. 7. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 10 18. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 DI č. 10 - Územní rozhodnutí 18. 7. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 11 23. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 03 - Výkaz výměr ke dni 23.7.2014 23. 7. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 12 25. 7. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 13 30. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 03 - Výkaz výměr ke dni 30.7.2014 30. 7. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 9. 10. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo 9. 10. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 12. 6. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 20. 8. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením HK – Věkoše – Stavební práce a publicita zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
FATO a.s., člen holdingu FATO (27473295) Dodavatel 31 097 053,95 Kč vč. DPH
25 700 044,59 Kč bez DPH
STAKO společnost s ručením omezeným (42228468) Uchazeč 33 863 513,- Kč vč. DPH
27 986 374,- Kč bez DPH
Průmstav Náchod s.r.o. (25275062) Uchazeč 34 764 568,55 Kč vč. DPH
28 731 048,39 Kč bez DPH
VALC, s.r.o. (45537151) Uchazeč 34 227 821,55 Kč vč. DPH
28 287 455,83 Kč bez DPH
GEOSAN GROUP a.s. (25671464) Uchazeč 39 261 441,- Kč vč. DPH
32 447 472,- Kč bez DPH
MATEX HK s.r.o. (25968807) Uchazeč 32 331 690,05 Kč vč. DPH
26 720 405,- Kč bez DPH
STYLBAU s.r.o. (25957481) Uchazeč 33 814 562,- Kč vč. DPH
27 945 919,- Kč bez DPH
PRIMA spol. s r.o. (00486361) Uchazeč 36 127 319,38 Kč vč. DPH
29 857 288,75 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap