Návrh, implementace a podpora udržitelnosti informačního systému SIRIUS

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Návrh, implementace a podpora udržitelnosti informačního systému SIRIUS zadávané zadavatelem CENIA, česká informační agentura životního prostředí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Návrh, implementace a podpora udržitelnosti informačního systému SIRIUS

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je návrh, vytvoření, implementace, ověření, nasazení do ostrého provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu a podpora po požadovanou dobu udržitelnosti komplexního informačního systému pro technickou ochranu ŽP napojeného na základní registry veřejné správy splňujícím požadavky zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a propojení tohoto IS dalšími relevantními zdroji, vytvoření rozhraní pro řízení sdílení a komunikaci a vytvoření souboru analytických nástrojů pro vyhodnocování dat.
Kompletní nabídka bude obsahovat návrh SW i HW řešení pro všechny technologické části systému (datový sklad, data miner, aplikační vrstva, presentační portál projektu SIRIUS včetně redakčního systému, operačního systému a potřebného aplikačního vybavení pro jednotlivé nahrazované agendy a jejich komunikaci se stávajícími informačními systémy a Základními registry).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1660/CEN/13

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90.71.41.00-6; 72.23.00.00-6

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

69 275 833,- bez DPH (83 823 758,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 3. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 3. 2013

Lhůta pro podání nabídek

29. 5. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CENIA, česká infromační agentura životního prostředí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Zítek

Kontaktní e-mail: jaroslav.zitek@cenia.cz

Kontaktní telefon: 267225223

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Návrh, implementace a podpora udržitelnosti informačního systému SIRIUS.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap