Nábytek a vybavení pro Vědeckotechnický park Dobříš

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nábytek a vybavení pro Vědeckotechnický park Dobříš zadávané zadavatelem CAVD s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CAVD s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nábytek a vybavení pro Vědeckotechnický park Dobříš

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního a kancelářského nábytku a dalšího souvisejícího vybavení pro Vědeckotechnický park Dobříš.

Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky zadavatel tuto veřejnou zakázku rozdělil ve smyslu § 98 odst. 1 Zákona na dvě části:
- dílčí část zakázky č. 1: Kancelářský a kuchyňský nábytek
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka kancelářského nábytku, vestavěného nábytku (kuchyňské linky včetně základního vybavení, , recepční pulty)
- dílčí část zakázky č. 2: Laboratorní nábytek:
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka laboratorních stolů a váhových stolů a digestoří.
Podrobnou specifikaci předmětu každé části veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a její přílohy.

VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE TATO VEŘEJNÁ ZAKÁZKA JE ROZDĚLENA NA ČÁSTI, ZPRACOVAL ZADAVATEL PRO VYLOUČENÍ VEŠKERÝCH POCHYBNOSTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI SAMOSTATNĚ PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. UCHAZEČ JE OPRÁVNĚN PODAT NABÍDKU PRO JEDNU ČÁST NEBO PRO VŠECHNY (OBĚ) ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. PŘI ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PRO TU KTEROU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE UCHAZEČ POVINEN POSTUPOVAT V SOULADU S POŽADAVKY STANOVENÝMI ZADAVATELEM PRO TU KTEROU DÍLČÍ ČÁST.

Ustanovení Zákona týkající se postupu zadavatele v zadávacím řízení či práv a povinností dodavatele se vztahují na každou jednotlivou část, nevyplývá-li ze Zákona jinak

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39180000-7

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Dobříš, Středočeský kraj, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 100 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 8. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 8. 2015

Lhůta pro podání nabídek

24. 8. 2015, 15:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nábytek a vybavení pro Vědeckotechnický park Dobříš.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nábytek a vybavení pro Vědeckotechnický park Dobříš zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Albatros design, s.r.o. (27459411) Uchazeč 4 224 061,60 Kč vč. DPH
3 490 960,- Kč bez DPH
PeMe Services, s.r.o. (26504758) Uchazeč 4 185 815,92 Kč vč. DPH
3 459 352,- Kč bez DPH
AB plus CZ s.r.o. (25168860) Dodavatel 4 093 871,65 Kč vč. DPH
3 383 365,- Kč bez DPH
MANEKO, spol. s r.o. (00506559) Uchazeč 1 895 912,70 Kč vč. DPH
1 566 870,- Kč bez DPH
MERCI, s.r.o. (46966447) Dodavatel 1 844 318,30 Kč vč. DPH
1 524 230,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap