Úprava parní turbíny P8, 45-6,5/0,6E pro zvýšení výkonu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úprava parní turbíny P8, 45-6,5/0,6E pro zvýšení výkonu zadávané zadavatelem CARTHAMUS a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CARTHAMUS a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úprava parní turbíny P8, 45-6,5/0,6E pro zvýšení výkonu

Předmět veřejné zakázky

Účelem veřejné zakázky je zvýšení výkonu a modernizace parního generátoru v teplárně Energoblok-Přísečná.

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Zadavatel může v souladu s § 39 odst. 5 ZZVZ ověřovat věrohodnost údajů, či dokladů.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Podrobnosti dále stanoví návrh smlouvy.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení dochází za účelem zajištění řádného průběhu zadávacího řízení ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Správcem osobních údajů je zadavatel veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2022-025637

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31124000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Český Krumlov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

36 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 7. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 6. 2022

Lhůta pro podání nabídek

1. 8. 2022, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Bábský

Kontaktní e-mail: babsky@navigaassistance.cz

Kontaktní telefon: +420731387637

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úprava parní turbíny P8, 45-6,5/0,6E pro zvýšení výkonu.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap