Pořízení ohraňovacího lisu včetně nástrojů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení ohraňovacího lisu včetně nástrojů zadávané zadavatelem BRM AERO, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BRM AERO, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení ohraňovacího lisu včetně nástrojů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je pořízení ohraňovacího lisu včetně nástrojů s parametry obsaženými v příloze č. 2 Zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.
dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
IČ zadavatele: 29190924.
Sídlo zadavatele: Letecká č.ev. 255, 686 04 Kunovice.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Letecká č.ev. 255, 686 04 Kunovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

14. 7. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: BRM aero, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Bříštěla

Kontaktní e-mail: milan.bristela@gmail.com

Kontaktní telefon: 773984338

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení ohraňovacího lisu včetně nástrojů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Pořízení ohraňovacího lisu včetně nástrojů neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap