Realizace kurzů odborných dovedností v oblasti vytápění, systémů kvality a svařování

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace kurzů odborných dovedností v oblasti vytápění, systémů kvality a svařování zadávané zadavatelem BOKI Industries a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BOKI Industries a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace kurzů odborných dovedností v oblasti vytápění, systémů kvality a svařování

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace kurzů odborných dovedností v oblasti vytápění, systému kvality a svařování pro vybrané zaměstnance společnosti Frigera Metal, a.s.
Cílem projektu je systematický rozvoj zaměstnanců, zvýšení konkurenceschopnosti a motivace pro vlastní rozhodování.
Cílovými skupinami projektu jsou zaměstnanci zadavatele, ženy i muži. Projekt „Konkurenceschopnost jsou lidé“ je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Zakázka je rozdělena na 4 oblastí s tím, že každý uchazeč může podat nabídku na jednu, dvě nebo více částí zakázky, přičemž každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
Rozdělení zakázky:
Oblast 1) Vzdělávání v oblasti TZP (Vytápění).
Oblast 2) Odborné vzdělávání pro systém kvality.
Oblast 3) Školení IRIS norem.
Oblast 4) Zvyšování kvalifikace v oblasti svařování.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

363344

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění - prostory zadavatele společnosti FRIGERA METAL a.s. případně prostory dodavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

565 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 12. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 12. 2013

Lhůta pro podání nabídek

20. 12. 2013, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: FRIGERA METAL a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radka Hrochová, projektová manažerka,

Kontaktní e-mail: radka.hrochova@frigerametal.cz

Kontaktní telefon: +420 725 037 353

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace kurzů odborných dovedností v oblasti vytápění, systémů kvality a svařování.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap