Revitalizace říčního ramene Stará Morava v k. ú. Blatec

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace říčního ramene Stará Morava v k. ú. Blatec zadávané zadavatelem Blatnické louky s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Blatnické louky s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace říčního ramene Stará Morava v k. ú. Blatec

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v částečném odstranění sedimentů z
prostoru severního a jižního ramene, tůně a koryta, odstranění nepůvodních druhů dřevin a
výsadba dřevin druhů původních, to vše v souladu s požadavky AOPK RP Olomouc a
výsledky biologického posouzení. Revitalizací říčních ramen - severního a jižního, dojde k
obnově původního biotopu mokřadních a vodních společenstev v předmětné lokalitě.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 787 900,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

15 338 622,- bez DPH (18 559 733,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 7. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: WebSport a Consulting service s. r. o.

Kontaktní e-mail: info@wscs.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace říčního ramene Stará Morava v k. ú. Blatec.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace říčního ramene Stará Morava v k. ú. Blatec zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VHS Brno, a. s. (25556568) Uchazeč 19 038 110,42 Kč vč. DPH
15 733 975,55 Kč bez DPH
Konstrukce a dopravní stavby s. r. o. (28447085) Uchazeč 22 264 000,- Kč vč. DPH
18 400 000,- Kč bez DPH
NATRIX VZ, s. r. o. (27678695) Uchazeč 18 751 899,- Kč vč. DPH
15 497 437,19 Kč bez DPH
AQUATEST a. s. (44794843) Uchazeč 9 664 521,62 Kč vč. DPH
7 987 207,95 Kč bez DPH
Ekostavby Brno, a. s. (46974687) Dodavatel 18 559 732,62 Kč vč. DPH
15 338 622,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace říčního ramene Stará Morava v k. ú. Blatec zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ZK-BRNO s. r. o. (65278500)
PLOSAB s. r. o. (27800393)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap