Dodávka manipulační technologie pro společnost BIGGEST s.r.o. – II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka manipulační technologie pro společnost BIGGEST s.r.o. – II. zadávané zadavatelem BIGGEST s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BIGGEST s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka manipulační technologie pro společnost BIGGEST s.r.o. – II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení:
• Pásové rypadlo
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Poznámka

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: BIGGEST s.r.o.
Sídlo: Domažlická 522/99, Skvrňany, 318 00 Plzeň
IČ: 26080630
Zastoupený: Robert Beneš, jednatel

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 10. 2017 v 11:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

43262000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Důl Barbora, pozemek p.č. 4591/2 o výměře 6909 m2 v k.ú. Jáchymov, okres Karlovy Vary

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

200000,- EUR bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SVI AJAK services s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová

Kontaktní e-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Kontaktní telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka manipulační technologie pro společnost BIGGEST s.r.o. – II..

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap