Linka na výrobu sáčků s odběrovým systémem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Linka na výrobu sáčků s odběrovým systémem zadávané zadavatelem BEZVA OBALY s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BEZVA OBALY s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Linka na výrobu sáčků s odběrovým systémem

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nové výrobní linky na výrobu sáčků s odběrovým systémem, který umožňuje pracovat v automatickém režimu. Minimální požadavky technické specifikace předmětu plnění jsou stanoveny v příloze č. 2 – Technické parametry.
Zakázka není rozdělena na části.

Poznámka

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu plnění zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj skrze Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 175 265,- bez DPH (5 052 070,65 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 5. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 5. 2020

Lhůta pro podání nabídek

29. 5. 2020, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Linka na výrobu sáčků s odběrovým systémem.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap