Zajištění stravování

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění stravování zadávané zadavatelem Benjamín, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Benjamín, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění stravování

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoročního stravování pro klienty.
Veřejná zakázka je dle ust. § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.
Není-li uvedeno jinak, týkají se ustanovení této výzvy a zadávací dokumentace všech částí veřejné zakázky.
Části veřejné zakázky:
Část 1: Zajištění stravování – Středisko Petřvald
Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění celodenního stravování pro 31 dospělých osob ubytovaných v Domově pro osoby se zdravotním postižením a Domově se zvláštním režimem, celkem do 5 domácností.
Doba plnění této části zakázky je od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018, tj. 1 kalendářní měsíc.
Část 2: Zajištění stravování – Středisko Havířov
Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění celodenního stravování pro 20 uživatelů ubytovaných v tomto středisku, celkem do 3 domácností. Z tohoto počtu je 5 uživatelů, kteří obdrží dětské porce. Dále je předmětem zakázky dodávka obědů (polévka, hlavní chod vč. přílohy) pro 1 zaměstnance zadavatele tohoto střediska.
Doba plnění této části zakázky je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, tj. 48 kalendářních měsíců.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

55521200-0, 55523000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Moravskoslezský kraj

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 12. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

21. 12. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Benjamín, příspěvková organizace

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Darja Kuncová

Kontaktní e-mail: usp.petrvald@tiscali.cz

Kontaktní telefon: +420 596 541 149

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění stravování.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva a zadávací dokumentace 4. 12. 2017 Zobrazit
příloha ZD 4. 12. 2017 Zobrazit
příloha ZD 4. 12. 2017 Zobrazit
příloha ZD 4. 12. 2017 Zobrazit
příloha ZD 4. 12. 2017 Zobrazit
příloha ZD 4. 12. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap