Snížení emisí posklizňové linky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení emisí posklizňové linky zadávané zadavatelem Bc. Ondřej Bačina. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Bc. Ondřej Bačina

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení emisí posklizňové linky

Předmět veřejné zakázky

dodávka technologie posklizňové linky včetně montáže

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42000000-6

Místo plnění veřejné zakázky

kat. území Klíčany, parcelní čísla pozemků: 106/3, 106/1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 800 000,- bez DPH (5 808 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 784 319,- bez DPH (5 789 026,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 784 319,- bez DPH (5 789 026,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 2. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AUTHORIA, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Rubišarová Medová

Kontaktní e-mail: dotace@authoriacz.com

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení emisí posklizňové linky.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap