Pořízení notebooku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení notebooku zadávané zadavatelem BAKALÁŘI software s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BAKALÁŘI software s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení notebooku

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání jednoho notebooku pro pracoviště zadavatele.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

BAKALÁŘI software s.r.o., Čs. armády 2, 261 01, Příbram - Příbram IV, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

59 000,- bez DPH (71 390,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

20. 4. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: BAKALÁŘI software s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Antonín Blatný

Kontaktní e-mail: blatny@bakalari.cz

Kontaktní telefon: 00420604892041

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení notebooku.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap