Výběrové řízení na dodávku vertikálního obráběcího centra, nástrojů a měřidel pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vertikálního obráběcího centra, nástrojů a měřidel pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o. zadávané zadavatelem AVATAR - SERVIS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AVATAR - SERVIS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodávku vertikálního obráběcího centra, nástrojů a měřidel pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks vertikálního obráběcího centra, nástrojů a měřidel (1 ks vertikálního obráběcího centra s příslušenstvím, 587 ks nástrojů a 17 ks měřidel) pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o. s možností dílčího plnění.
Dodávkou těchto technologií se rozumí dodávka všech požadovaných prvků vybavení, včetně samotné instalace technologií. Doprava technologií na místo určení, osazení nebo montáž, jejich zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou včetně školení personálu.
Dodavatel musí garantovat záruční servisní podporu. Dodavatel musí poskytnout školení vztahující se k provozu technologií.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

PV20InVR1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42612200-1; 42671000-0; 38330000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Přílepy 363, 769 01 Holešov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 376 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 6. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 6. 2020

Lhůta pro podání nabídek

3. 7. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVATAR-SERVIS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JIŘÍ KAMENÁŘ

Kontaktní e-mail: info@avatar-servis.cz

Kontaktní telefon: +420 774 259 400

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vertikálního obráběcího centra, nástrojů a měřidel pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap