Výběrové řízení na dodávku CNC soustruhu pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku CNC soustruhu pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o. zadávané zadavatelem AVATAR - SERVIS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AVATAR - SERVIS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodávku CNC soustruhu pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks CNC soustruhu pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o. bez možnosti dílčího plnění.
Dodávkou této technologie se rozumí dodávka všech požadovaných prvků vybavení, včetně samotné instalace technologie. Doprava technologie na místo určení, osazení nebo montáž, její zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou včetně školení personálu.
• Dodavatel musí garantovat záruční servisní podporu.
• Dodavatel musí garantovat pozáruční servisní podporu.
• Dodavatel musí poskytnout školení vztahující se k provozu technologie.
Dodávané zařízení musí být dodáno jako nové, nepoužívané, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech. V rámci plnění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen provést a do nabídkové ceny zahrnout i veškeré další činnosti související s realizací zakázky.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

PV21InVR2

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42621100-6

Místo plnění veřejné zakázky

Přílepy 363, 769 01 Holešov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 020 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 6. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 6. 2021

Lhůta pro podání nabídek

24. 6. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVATAR-SERVIS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JIŘÍ KAMENÁŘ

Kontaktní e-mail: info@avatar-servis.cz

Kontaktní telefon: +420 774 259 400

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku CNC soustruhu pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o..

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap