Nákup 7 autobusů pro ARRIVA MORAVA

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup 7 autobusů pro ARRIVA MORAVA zadávané zadavatelem ARRIVA MORAVA a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ARRIVA MORAVA a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup 7 autobusů pro ARRIVA MORAVA

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 7 ks autobusů pro veřejnou silniční dopravu.

Pro jednotlivé autobusy jsou dále určeny základní závazné technické podmínky a další závazné specifické požadavky uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/521912

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

493720

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

AM04/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34121100-2

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění bude sídlo zadavatele, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

29 050 000,- bez DPH (35 150 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

15. 9. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ARRIVA MORAVA a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Romana Staehelin

Kontaktní e-mail: romana.staehelin@arriva.cz

Kontaktní telefon: +420 281 012 001

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup 7 autobusů pro ARRIVA MORAVA.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap