ARMYSHOP.CZ - Libná

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ARMYSHOP.CZ - Libná zadávané zadavatelem ARMYSHOP.CZ, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ARMYSHOP.CZ, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ARMYSHOP.CZ - Libná

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele/dodavatelů pro rekonstrukci roubenky v zaniklé obci Libná na plnohodnotný objekt využitelný k rekreaci, k rozvoji cestovního ruchu.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SE SKLÁDA ZE SEDMI SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ. Dodavatel může podat nabídku pouze na jednu část anebo více (až všechny) části současně. Každá část VZ však bude hodnocena samostatně/odděleně.

Předpokládaná hodnota celé zakázky činí zhruba 8 mil. CZK. Avšak jak bylo uvedeno výše, VZ je rozděleno do sedmi samostatných částí, proto uvádíme předpokládanou hodnotu pro každou část zakázky zvlášť:
• Část 1 - Zemní práce, předpokládaná hodnota zakázky 0,3 mil. CZK;
• Část 2 - Zednické práce, předpokládaná hodnota zakázky 1,3 mil. CZK;
• Část 3 - Tesařské práce, předpokládaná hodnota zakázky 4 mil. CZK;
• Část 4 - SDK, předpokládaná hodnota zakázky 0,5 mil. CZK;
• Část 5 - Podlahářské práce, předpokládaná hodnota zakázky 0,3 mil. CZK;
• Část 6 - Truhlářské práce, předpokládaná hodnota zakázky 1,2 mil. CZK; a
• Část 7 - Podlahy - dřevěná krytina, předpokládaná hodnota zakázky 0,4 mil. CZK.

Místem realizace je sídlo zadavatele.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Zadavatel neumožňuje další dílčí plnění, vyjímaje rozdělení části 1 až 7 na sedm samostatných celků. Tzn. v kontextu rozdělení VZ na těchto sedm samostatných částí, Zadavatel dílčí plnění umožňuje. Avšak každá ze sedmi částí již musí být vždy řešena jako celek.

Přílohou č. 2 jsou slepé výkazy výměr pro každou ze sedmi částí VZ.
Přílohou č. 3 je projektová dokumentace a další podklady k realizaci stavby.

ZD obsahuje bližší popis prací.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 6. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 6. 2022

Lhůta pro podání nabídek

7. 7. 2022, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jakub Kyloušek

Kontaktní e-mail: kylousek@gmail.com

Kontaktní telefon: 608613039

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ARMYSHOP.CZ - Libná.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap