Dodávka manipulačního zařízení do skladů a dílen - VV vozík

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka manipulačního zařízení do skladů a dílen - VV vozík zadávané zadavatelem Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka manipulačního zařízení do skladů a dílen - VV vozík

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka manipulačního zařízení – vysokozdvižného vozíku, provozovaného v prostorách firmy zadavatele, tj. na adrese Zemědělská 2520/16 Šumperk.
Vysokozdvižný vozík (dále VV) bude užíván k účelům přepravy a manipulace s materiálem v dílnách, skladovacích halách i venkovním prostoru podnikatelského inkubátoru. Nosnost VV musí být minimálně 3 000 kg při vyložení těžiště 500 mm.
Dále s ohledem na manipulaci a přepravu materiálu, pracovní prostředí a podmínky areálu, jsou stanoveny požadavky na výšku zdvihu, průjezdnou výšku, šířku, otočný rádius a výkon VV, a dále na jeho vybavení.
Při realizaci dodávky bude postupováno dle platné legislativy a v souladu s aktuálními technickými, bezpečnostními, hygienickými normami a pravidly. Dodávka manipulační techniky musí zahrnovat, kromě dále uvedených požadavků, také dopravu do místa realizace, dodávku potřebné technické dokumentace, platný typový list, (u zahraničního dodavatele s platným CE-listem (protokol o shodě), a dále předání stroje bez závad k užívání.
Podrobná specifikace dodávky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

25/01/2019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 100 000,- Kč bez DPH (1 331 000,- Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

12. 2. 2019, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Zdeněk Muroň, jednatel společnosti

Kontaktní e-mail: muron@agritec.cz

Kontaktní telefon: +420 602 503 517

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka manipulačního zařízení do skladů a dílen - VV vozík.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap