Modernizace farmy Rudolec a silážní žlab Bohdalov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace farmy Rudolec a silážní žlab Bohdalov zadávané zadavatelem AGRAS Bohdalov, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AGRAS Bohdalov, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace farmy Rudolec a silážní žlab Bohdalov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je:
- Modernizace tří stájí pro chov jalovic v Rudolci – stavební úpravy stájí a instalace technologií
- Přechod na kejdové hospodářství na farmě Rudolec – výstavba pěti jímek pro uskladnění kejdy a návazných technologií
- Modernizace silážního žlabu v Bohdalově


Jako příloha zadávací dokumentace je zveřejněna část projektové dokumentace. Vzhledem k objemnosti prováděcí dokumentace je potřeba si o prováděcí dokumentaci zažádat na kontaktní email.

Poznámka

Jedná se o zakázku mimo režim zákona, dle pravidel poskytovatele dotace Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 stavební práce, 45213240-7 výstavba zemědělských objektů

Místo plnění veřejné zakázky

Rudolec, Bohdalov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

40 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 4. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 4. 2016

Lhůta pro podání nabídek

25. 4. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DOTin s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marek Pavelec

Kontaktní e-mail: pavelec@dotin.cz

Kontaktní telefon: 739312759

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace farmy Rudolec a silážní žlab Bohdalov.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap