The delivery of the software tool for aircraft maintenance planning for L-39NG aircraft/Dodávka software pro sledování a plánování údržby letounu L-39NG

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce The delivery of the software tool for aircraft maintenance planning for L-39NG aircraft/Dodávka software pro sledování a plánování údržby letounu L-39NG zadávané zadavatelem AERO Vodochody AEROSPACE a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

The delivery of the software tool for aircraft maintenance planning for L-39NG aircraft/Dodávka software pro sledování a plánování údržby letounu L-39NG

Předmět veřejné zakázky

The object of this tender is the delivery, installation and maintenance of the proven software tool for aircraft maintenance planning for military aircraft. The software allows to monitor operational data such as the number of flight hours, number of landings, engine cycles, etc., to evaluate the status of the equipment and alert to exceed tolerances, plan the maintenance of L-39NG aircraft./Předmětem výběrového řízení je dodávka, instalace a maintenance systému pro sběr a analýzu dat o parametrech letounu pro vojenské letadlo. Software musí umožňovat vyhodnocování dat jako letové hodiny, počty přistání, cykly motoru atd., tak aby byl schopen vyhodnotit stav vybavení a upozorňovat na překročení tolerancí, plánovat zásahy údržby nového letounu L-39NG

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

SCHIS/2018/3

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

710 745,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

6. 3. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Karel Tomek

Kontaktní e-mail: karel.tomek@aero.cz

Kontaktní telefon: +420 731 135 178

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce The delivery of the software tool for aircraft maintenance planning for L-39NG aircraft/Dodávka software pro sledování a plánování údržby letounu L-39NG.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap