Optimalizace procesů deemulgační stanice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Optimalizace procesů deemulgační stanice zadávané zadavatelem AERO Vodochody AEROSPACE a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Optimalizace procesů deemulgační stanice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provést komplexně, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Optimalizaci procesů deemulgační stanice“. Jedná se o:
1. Instalace přípravny a dávkování hydroxidu vápenatého s řízením pH elektrodou, což zajistí dosažení optimálního pH pro tvorbu kalu a vznik dobře separovatelných a odvodnitelných vloček.
2. Instalace dávkování kyseliny sírové s řízením pH elektrodou (z bodu 1)
3. Dávkování polyflokulantu tj. čerpadlo s rozmíchávací nádrží, nátokem vod řízeným hladinoměrem
4. Dávkování pomocného koagulantu do deemulgačního reaktoru
5. Instalace kalolisu s příslušenstvím.
6. Deemulgační reaktor s příslušenstvím
7. Dočišťovací fibroilový filtr s příslušenstvím
8. Rozvaděč a řídící systém
9. Projekční podklady pro technologii a instalaci
10. Stavební úpravy – stěrkování podlah,čerpací jímka úkapů, zařízení pro transport činidel a kalů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 400 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 087 500,- bez DPH (2 525 875,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 087 500,- bez DPH (2 525 875,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

24. 10. 2013, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jana Horáková

Kontaktní e-mail: jana.horakova@aero.cz

Kontaktní telefon: +420 255 762 573

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Optimalizace procesů deemulgační stanice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Optimalizace procesů deemulgační stanice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AITEC s.r.o. (25273892) Dodavatel 2 525 875,- Kč vč. DPH
2 087 500,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap