Optimalizace procesů deemulgační stanice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Optimalizace procesů deemulgační stanice zadávané zadavatelem AERO Vodochody AEROSPACE a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Optimalizace procesů deemulgační stanice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provést komplexně, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Optimalizaci procesů deemulgační stanice“. Jedná se o Instalaci přípravny a dávkování hydroxidu vápenatého s řízením pH elektrodou, Instalaci dávkování kyseliny sírové s řízením pH elektrodou, Dávkování polyflokulantu, Dávkování pomocného koagulantu do deemulgačního reaktoru, Instalace kalolisu s příslušenstvím, Deemulgační reaktor s příslušenstvím, Dočišťovací fibroilový filtr s příslušenstvím, Rozvaděč a řídící systém a stavební úpravy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Odolena Voda

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 8. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 8. 2013

Lhůta pro podání nabídek

16. 9. 2013, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jana Horáková

Kontaktní e-mail: jana.horakova@aero.cz

Kontaktní telefon: 255762573

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Optimalizace procesů deemulgační stanice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap