Conception, detailed design, fabrication, assembly, installation, delivery tests and try-out of the tooling for the production of L-39NG – Wing Section/Koncepce, konstrukce, výroba, montáž, instalace, odzkoušení při dodání a prověřovací testy přípravků pr

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Conception, detailed design, fabrication, assembly, installation, delivery tests and try-out of the tooling for the production of L-39NG – Wing Section/Koncepce, konstrukce, výroba, montáž, instalace, odzkoušení při dodání a prověřovací testy přípravků pr zadávané zadavatelem AERO Vodochody AEROSPACE a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Conception, detailed design, fabrication, assembly, installation, delivery tests and try-out of the tooling for the production of L-39NG – Wing Section/Koncepce, konstrukce, výroba, montáž, instalace, odzkoušení při dodání a prověřovací testy přípravků pr

Předmět veřejné zakázky

Conception, detailed design, fabrication, assembly, installation, delivery tests and try-out of the tooling for the production of L-39NG – Wing Section (hereinafter defined as “Tooling System”)./Předmětem tohoto výběrového řízení je koncepce, konstrukce, výroba, montáž, instalace, odzkoušení při dodání a prověřovací testy přípravků pro výrobu L-39NG – Křídlo (dále jen „systém“).

Poznámka

All information in Annex 2 are the soleproperty of AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Annex 2 will be provided upon the written request and after the signature of a confidentiality agreement (NDA).
Confidentiality agreement will be sent upon the request, the signed NDA will have to be send electronically as a scan copy to the email address (xhlozek@aero.cz). The publisher will sign the NDA and send it back electronically, including annex 2 of tender dossier.
Příloha 2, která je nedílnou přílohou Zadávací dokumentace, obsahuje informace, které jsou výhradním vlastnictvím společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Uchazečům bude poskytnuta na základě písemného vyžádání a po podpisu smlouvy o mlčenlivosti (NDA).
Smlouva o mlčenlivosti bude zaslána na vyžádání, podepsanou smlouvu o mlčenlivosti bude nutné zaslat naskenovanou elektronicky na uvedenou emailovou adresu v ZD. Zadavatel následně smlouvu podepíše a zašle ji zpět elektronicky včetně Přílohy 2 Zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

AERO Vodochody AEROSPACE a.s., U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

29 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

17. 7. 2017, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michaela Bubeníčková

Kontaktní e-mail: michaela.bubenickova@aero.cz

Kontaktní telefon: +420 255 762 876

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Conception, detailed design, fabrication, assembly, installation, delivery tests and try-out of the tooling for the production of L-39NG – Wing Section/Koncepce, konstrukce, výroba, montáž, instalace, odzkoušení při dodání a prověřovací testy přípravků pr.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Tender dossier final 15. 6. 2017 Zobrazit
Tender dossier word 15. 6. 2017 Zobrazit
Tender dossier - annexis 15. 6. 2017 Zobrazit
Oznámení o zakázce 15. 6. 2017 Zobrazit
Oznámení výsledku výběrového řízení 26. 7. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap