Robotická šicí pracoviště – 1.etapa dodávky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Robotická šicí pracoviště – 1.etapa dodávky zadávané zadavatelem Adient Czech Republic s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Adient Czech Republic s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Robotická šicí pracoviště – 1.etapa dodávky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je první etapa dodávky zařízení v rámci projektu „Inovace výroby autosedadel a jejich potahů“ reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019452, realizovaného společností Adient Czech Republic s.r.o., Dubická 1800/54, 47001, Česká Lípa a spolufinancovaného MPO ČR z programu OPPIK v rámci Výzvy INOVACE – Inovační projekt – Výzva VII a Prioritní osy PO-1 „rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“.
Předmětem této etapy je výroba, kompletace, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dvou robotických šicích pracovišť pro automatizované šití jednotlivých dílů potahů autosedadel.
V případě prvního nového pracoviště se jedná o výrobu a kompletaci robotického šicího pracoviště (šicího robota), přičemž 2 základní komponenty, a to průmyslový robot a šicí stroj dodá zadavatel. Součástí plnění je i výroba a dodávka nástrojů (šablon) pro uchycení a manipulaci s jednotlivými díly, dále zaškolení technických pracovníků k ovládání SW šicího robota, tzv. SW-Finetunning.
V případě druhého pracoviště je předmětem plnění technické zhodnocení stávajícího robotického šicího pracoviště.
Vzhledem k tomu, že obě zařízení jsou určena do jedné provozovny nacházející se v České Lípě, zadavatel požaduje, aby obě šicí pracoviště byla navzájem kompatibilní. Z tohoto důvodu není připuštěno podání nabídek na dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Adient Czech Republic s.r.o., Dubická 1800/54, 47001, Česká Lípa

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 442 000,- bez DPH (6 307 640,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 735 685,- bez DPH (4 520 179,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 680 446,- bez DPH (4 685 221,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 6. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 6. 2021

Lhůta pro podání nabídek

2. 7. 2021, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Adient Czech Republic s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Aleš Bartošek

Kontaktní e-mail: ales.bartosek@adient.com

Kontaktní telefon: +420 734 762 327

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Robotická šicí pracoviště – 1.etapa dodávky.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Robotická šicí pracoviště – 1.etapa dodávky zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VÚTS, a.s. (46709002) Dodavatel 4 464 114,86 Kč vč. DPH
3 689 351,12 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap