Pořízení automatické linky na výrobu nekruhových tub z laminátové fólie s metalizovanou bariérovou vrstvou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení automatické linky na výrobu nekruhových tub z laminátové fólie s metalizovanou bariérovou vrstvou zadávané zadavatelem ADA Zlín, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ADA Zlín, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení automatické linky na výrobu nekruhových tub z laminátové fólie s metalizovanou bariérovou vrstvou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie v tomto rozsahu:
- Automatická linka na výrobu nekruhových tub z laminátové fólie s metalizovanou bariérovou vrstvou

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Účastník vybraný na základě tohoto výběrového řízení je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Biskupice 20, 763 41

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1400000 EUR bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 11. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 11. 2018

Lhůta pro podání nabídek

14. 12. 2018, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ADA Zlín, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Dagmar Hanáková

Kontaktní e-mail: d.hanakova@adazlin.cz

Kontaktní telefon: + 420 577 136 143

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení automatické linky na výrobu nekruhových tub z laminátové fólie s metalizovanou bariérovou vrstvou.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap