Cloudové služby- Privátní cloud a virtuální privátní servery

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Cloudové služby- Privátní cloud a virtuální privátní servery zadávané zadavatelem ABSOLOOK s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ABSOLOOK s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Cloudové služby- Privátní cloud a virtuální privátní servery

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je poskytování cloudových služeb pro společnost ABSOLOOK s. r. o.
dle specifikací obsažených v zadávací dokumentaci. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Minimální požadované výkonnostní a kapacitní parametry:

• 24 virtuálních CPU, každé virtuální CPU musí odpovídat minimálně výkonu jednoho jádra CPU Intel Xeon 2670v3 (2.3G Hz base/3.1GHz Turbo)
• 192GB operační paměti RAM (dedikovaná, ne dynamická)
• 6x400 GB HDD s výkonem 6.000 IOPS (4KB normalizovaný blok, 70% read, 30% rrite)
• 6x200 GB HDD s výkonem 30.000 IOPS (4KB normalizovaný blok, 70% read, 30% rrite)
• 7.200 GB Prostor pro zálohování (iSCSI LUN)
• Konektivita v rámci privátního cloudu mezi jednotlivými virtuálními privátními servery: 1Gbs
• Konektivita do Internetu: 1Gbs (download/upload), bez kapacitního omezení přenosu dat
• Dedikovaný UTM/router/firewall/VPN předsazený prtivánímu cloudu s propustností 1Gbs

V ceně poskytovaných cloudových služeb zahrnuty licence software:

• Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
• Microsoft System Center 2016 Datacenter
• Microsoft Office 2016 Standard pro 20 uživatelů
• Microsoft Remote Desktop pro 20 uživatelů
• Microsoft Exchange Standard pro 20 uživatelů
• SQL Server Standard 2016 – 4 Core CPU
• Mycrosoft Dynamics 365 Enterprice edition pro 5 uživatelů

Součástí zakázky bude migrace dat a operačního systému z cloudového uložiště současného dodavatele zadavatele a zároveň ze serverového uložiště umístěného v provozovně zadavatele.

• Operační systém Microsoft Windows – 2x
• Databázový server Microsoft SQL – 1x
• Terminálové služby pro 20 uživatelů
• Active Directory
• Microsoft Dynamics CRM 2016 – 5x
• Emailové schránky – 20x
• 2 TB dat

Celková migrace dat a operačního systému bude probíhat ve dnech: 1. 6. – 10. 6. 2017.

Garantovaná minimální dostupnost poskytovaných služeb: 99.99% (vyhodnocováno měsíčně)

Podpora:
24/7, 1 hodina reakční doba

Konzole pro přístup k administraci Privátního cloudu resp. virtuálních privátních serverů

Zálohování:
Poskytovatel garantuje zálohování operačních systémů, aplikací a dat s retencí 30 dní zpětně.

Monitoring:
Poskytovatel garantuje monitoring dostupnosti poskytovaných služeb pomocí nástroje zajišťující online/proaktivní sběr dat z monitorovaných operačních systémů.

Poskytování cloudových služeb v období: červen - prosinec 2017. Fyzické umístění serverů kdekoliv na území České republiky, tak aby k nim byl možný virtuální přístup z území celého světa.

Poznámka

Místo pro podání nabídek: Nabídka bude během lhůty pro podání nabídek doručena osobně nebo doporučeně poštou nebo kurýrem na adresu: VTP Roztoky, společnost ABSOLOOK s. r. o., Přílepská 1920, Roztoky u Prahy, 252 63

Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Fyzické umístění serverů kdekoliv na území České republiky, tak aby k nim byl možný virtuální přístup z území celého světa.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 100 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

31. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Šárka Vejmelková

Kontaktní e-mail: sarka.vejmelkova@absolook.cz

Kontaktní telefon: 777579699

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Cloudové služby- Privátní cloud a virtuální privátní servery.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap