Vzdělávání v rámci projektu „Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců společnosti AB plus CZ, s.r.o.“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vzdělávání v rámci projektu „Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců společnosti AB plus CZ, s.r.o.“ zadávané zadavatelem AB plus CZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AB plus CZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vzdělávání v rámci projektu „Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců společnosti AB plus CZ, s.r.o.“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je komplexní realizace níže uvedených vzdělávacích kurzů v rámci projektu „Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců společnosti AB plus CZ, s.r.o.“. Cílem je rozvoj odborných znalostí a pracovních kompetencí 38 zaměstnanců společnosti AB plus CZ, s.r.o. v oblastech:

1. Vzdělávání v oblasti obchodních kompetencí
2. Vzdělávání v oblasti produktových znalostí
3. Vzdělávání v oblasti interpersonálních kompetencí
4. Vzdělávání v oblasti uživatelských IT kompetencí
5. Odborné vzdělávání dle profesí

Cílovou skupinou je 38 zaměstnanců společnosti:
• pracovník/ce telemarketingu: 16 osob
• administrativní pracovník/ce – podpora prodeje: 13 osob
• logistika: 8 osob
• IT pracovník: 1 osoba

Specifikou společnosti AB plus CZ, s.r.o. je zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností (celkem 31 osob z cílové skupiny 38 účastníků vzdělávacích aktivit). Z toho 17 osob se ZTP a 14 osob se ZTP/TZP)
Zaměstnanci se budou účastnit více vzdělávacích kurzů.

Délka jedné vyučovací hodiny ve všech níže popsaných kurzech je 45 minut a jeden školicí den je 8 vyučovacích hodin.

Zadavatel neumožňuje částečné plnění zakázky. Nabídka musí být podána na celý předmět zakázky. Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku.


Poptávané kurzy jsou uzavřené a budou probíhat formou in-class lekcí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

80511000-9-školení zaměstnanců

Místo plnění veřejné zakázky

v prostorách zadavatele, Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 233 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 8. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 8. 2013

Lhůta pro podání nabídek

29. 8. 2013, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AB plus CZ, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lenka Fryčová

Kontaktní e-mail: lfrycova@ab-plus.cz

Kontaktní telefon: 777638381

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vzdělávání v rámci projektu „Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců společnosti AB plus CZ, s.r.o.“.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap